Amb quin curs vols treballar?

El programa està dirigit tant per a alumnat d'educació Infantil i educació Primària. Podràs desenvolupar-lo ja sigui en sessions individuals, al llarg d'un trimestre o durant tot un curs escolar. Tu tries!

ESO

Batxillerat i CFGM

De quant temps disposes?

Sabem que el temps és un bé escàs, per això et proposem diferents itineraris que s'adapten a les necessitats de la teva classe i que podràs triar segons el temps que disposis.

Programa complet

15 sessions

Intensitat alta

15 sessions

Intensitat mitja

12 sessions

Intensitat baixa

6 sessions

Aquest itinerari suma eines de gestió econòmica i comunicació empresarial. Permetrà a l'alumnat conèixer tots els detalls sobre el desenvolupament d'un projecte emprenedor.

Fase 1

Emprendre

2 sessions

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per  desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 2

Identificar reptes i descobrir oportunitats

2 sessions

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per  desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 3

Definir un projecte

2 sessions

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per  desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 4

Dissenyar un model de negoci

4 sessions

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 5

Prototipar

2 sessions

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 6

Comunicar

2 sessions

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 7

Avaluar

1 sessió

 

Aquesta fase inclou materials de coavaluació perquè l'alumnat pugui valorar el seu projecte i el dels seus companys.

Aquest itinerari suma al treball d'emprenedoria la gestió del projecte i el procés de presentació. Permetrà a l'alumnat fer un seguiment molt complet de tot el procés de treball.

Fase 1

Emprendre

2 sessions

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per  desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 2

Identificar reptes i descobrir oportunitats

2 sessions

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per  desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 3

Definir un projecte

2 sessions

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per  desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 4

Dissenyar un model de negoci

1 sessió

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 5

Prototipar

2 sessions

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 6

Comunicar

2 sessions

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 7

Avaluar

1 sessió

 

Aquesta fase inclou materials de coavaluació perquè l'alumnat pugui valorar el seu projecte i el dels seus companys.

Permet conèixer els passos principals en el desenvolupament d'un projecte emprenedor. Permetrà a l'alumnat assentar les bases del procés de treball.

Fase 1

Emprendre

1 sessió

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 2

Identificar reptes i descobrir oportunitats

2 sessions

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per  desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 3

Definir un projecte

1 sessió

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per  desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 4

Dissenyar un model de negoci

1 sessió

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 5

Prototipar

1 sessió

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 1

Emprendre

 

Presentar el concepte bàsic d'emprenedor i emprenedoria fent especial èmfasi en el descobriment de les capacitats pròpies que poden ser aplicades a l'emprenedoria entesa com una tasca d'equip.

Compartir

Guardar bloc

Registra't per veure tots els continguts i activitats del programa i fer un seguiment amb ajuda de l'Espai Docent

Fase 2

Identificar reptes i descobrir oportunitats

Entendre que el nostre entorn està ple de problemes per resoldre i que l'emprenedoria és una manera de solucionar-los.

Compartir

Guardar bloc

Registra't per veure tots els continguts i activitats del programa i fer un seguiment amb ajuda de l'Espai Docent

Fase 3

Definir un projecte

 

Ser conscients que el primer pas per a solucionar un problema és identificar els recursos disponibles per a fer-lo i que la creativitat pot ser un procés estructurat.

Compartir

Guardar bloc

Registra't per veure tots els continguts i activitats del programa i fer un seguiment amb ajuda de l'Espai Docent

Fase 4

Dissenyar un model de negoci

 

Comprendre els diferents components del model de negoci i definir un model de negoci una vegada contrastat amb potencials clients o usuaris.

Compartir

Guardar bloc

Registra't per veure tots els continguts i activitats del programa i fer un seguiment amb ajuda de l'Espai Docent

Fase 5

Prototipar

 

Entendre el concepte de prototip com a eina clau d'integració, validació i millora de la solució proposada i obtenir una primera versió del prototip incorporant aspectes tècnics, de disseny i econòmics, gràcies a l'aportació de coneixement expert.

Compartir

Guardar bloc

Registra't per veure tots els continguts i activitats del programa i fer un seguiment amb ajuda de l'Espai Docent

Fase 6

Comunicar

 

Aprendre a expresear idees mitjançant presentacions orals, gràfics o informes i comunicar propostes de manera clara, estructurada i atractiva. Elaboració d'un discurs en clau de valor.

Compartir

Guardar bloc

Registra't per veure tots els continguts i activitats del programa i fer un seguiment amb ajuda de l'Espai Docent

Fase 7

Avaluar

 

Reflexió sobre els suggeriments de millora dels companys i elaboració de la presentació final del projecte avaluant el seu propi projecte per estimar el seu valor i ser conscients del coneixement adquirit. Finalitzat el projecte, s'avalua també els continguts i els processos apresos i, sobretot, la vivència.

Compartir

Guardar bloc

Registra't per veure tots els continguts i activitats del programa i fer un seguiment amb ajuda de l'Espai Docent

De quant temps disposes?

Sabem que el temps és un bé escàs, per això et proposem diferents itineraris que s'adapten a les necessitats de la teva classe i que podràs triar segons el temps que disposis.

Programa complet

15 sessions

Intensidad alta

15 sessions

Intensitat mitja

16 sessions

Intensitat baixa

6 sessions

Aquest itinerari suma eines de gestió econòmica i comunicació empresarial. Permetrà a l'alumnat conèixer tots els detalls sobre el desenvolupament d'un projecte emprenedor.

Fase 1

Emprendre

2 sessions

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per  desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 2

Identificar reptes i descobrir oportunitats

2 sessions

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per  desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 3

Definir un projecte

5 sessions

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per  desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 4

Dissenyar un model de negoci

3 sessions

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 5

Prototipar

2 sessions

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 6

Comunicar

3 sessions

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 7

Avaluar

1 sessió

 

Aquesta fase inclou materials de coavaluació perquè l'alumnat pugui valorar el seu projecte i el dels seus companys.

L'itinerari mitjà garanteix un treball sistemàtic de les diferents parts del projecte, possibilitant la recerca i el treball entre iguals a l'aula

Fase 1

Emprendre

2 sessions

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per  desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 2

Identificar reptes i descobrir oportunitats

2 sessions

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per  desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 3

Definir un projecte

5 sessions

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per  desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 4

Dissenyar un model de negoci

3 sessions

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 5

Prototipar

2 sessions

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 6

Comunicar

2 sessions

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 7

Avaluar

1 sessió

 

Aquesta fase inclou materials de coavaluació perquè l'alumnat pugui valorar el seu projecte i el dels seus companys.

Aquest itinerari es limita a una visió per bloc, deixant el treball pràctic per a fora de l'aula, o bé centrant-se en els aspectes bàsics de cada fase del mètode de projectes.

Fase 1

Emprendre

2 sessions

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per  desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 2

Identificar reptes i descobrir oportunitats

2 sessions

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per  desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 3

Definir un projecte

3 sessions

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per  desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 4

Dissenyar un model de negoci

1 sessió

 

Aquesta fase inclou diversos recursos audiovisuals i online per desenvolupar activitats individuals i col·lectives a l'aula.

Fase 2

Identificar reptes i descobrir oportunitats

Entendre que el nostre entorn està ple de problemes per resoldre i que l'emprenedoria és una manera de solucionar-los.

Compartir

Guardar bloc

Registra't per veure tots els continguts i activitats del programa i fer un seguiment amb ajuda de l'Espai Docent

Fase 2

Identificar reptes i descobrir oportunitats

Entendre que el nostre entorn està ple de problemes per resoldre i que l'emprenedoria és una manera de solucionar-los.

Compartir

Guardar bloc

Registra't per veure tots els continguts i activitats del programa i fer un seguiment amb ajuda de l'Espai Docent

Fase 3

Definir un projecte

 

Ser conscients que el primer pas per a solucionar un problema és identificar els recursos disponibles per a fer-lo i que la creativitat pot ser un procés estructurat.

Compartir

Guardar bloc

Registra't per veure tots els continguts i activitats del programa i fer un seguiment amb ajuda de l'Espai Docent

Fase 4

Dissenyar un model de negoci

 

Comprendre els diferents components del model de negoci i definir un model de negoci una vegada contrastat amb potencials clients o usuaris.

Compartir

Guardar bloc

Registra't per veure tots els continguts i activitats del programa i fer un seguiment amb ajuda de l'Espai Docent

Fase 5

Prototipar

 

Entendre el concepte de prototip com a eina clau d'integració, validació i millora de la solució proposada i obtenir una primera versió del prototip incorporant aspectes tècnics, de disseny i econòmics, gràcies a l'aportació de coneixement expert.

Compartir

Guardar bloc

Registra't per veure tots els continguts i activitats del programa i fer un seguiment amb ajuda de l'Espai Docent

Fase 6

Comunicar

 

Aprendre a expresear idees mitjançant presentacions orals, gràfics o informes i comunicar propostes de manera clara, estructurada i atractiva. Elaboració d'un discurs en clau de valor.

Compartir

Guardar bloc

Registra't per veure tots els continguts i activitats del programa i fer un seguiment amb ajuda de l'Espai Docent

Fase 7

Avaluar

 

Reflexió sobre els suggeriments de millora dels companys i elaboració de la presentació final del projecte avaluant el seu propi projecte per estimar el seu valor i ser conscients del coneixement adquirit. Finalitzat el projecte, s'avalua també els continguts i els processos apresos i, sobretot, la vivència.

Compartir

Guardar bloc

Registra't per veure tots els continguts i activitats del programa i fer un seguiment amb ajuda de l'Espai Docent