Vídeo (Català)

Explorar solucions

Nivell educatiu

 • Batxillerat i cicles formatius

Àrea de coneixement

 • Emprenedoria

Competències

 • Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria
 • Competència personal, social i aprendre a aprendre
 • Competència emprenedora

Idioma

 • Castellà
 • Català

Duració

 • 6 min. 8 seg.

Metodologia

 • Aprenentatge cooperatiu

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

Quan ens acostem a un problema, hem d’analitzar amb detall allò que en sabem i allò que no en sabem, cosa que implica que l’alumnat ha de conèixer exactament els recursos que té a la seva disposició per, després, passar a concretar i implementar solucions. Al recurs següent, l’alumnat podrà descobrir la persona emprenedora a partir del rol de l’explorador, que busca solucions als problemes plantejats.

Nivell de Competència Digital Docent

Et recomanem emprar aquest recurs amb els Nivells de Competència Digital Docent:

 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

 • 1
  Aprendre a construir un mapa de coneixement previ a la resolució del problema.
 • 2
  Identificar i sintetitzar la informació.
 • 3
  Indagar en la recerca d’Internet amb criteri.

Quant al recurs

Continguts didàctics treballats:

 • Continguts propis de la matèria:

             - El mapa de coneixement

             - Els conceptes clau

             - La filtració de la informació

             - La diferència entre el què i el com en la resolució d’un problema

 • Continguts transversals:

            - Interès i curiositat per ampliar els coneixements relacionats amb la matèria

            - Interès per aprofitar les oportunitats d’aprenentatge creades en el context de l’aula

            - Participació activa

            - Actitud de respecte envers els companys, el professorat i el material

Activitats i metodologia:

A través del visionat del vídeo, es transmetrà a l’alumnat la importància de conèixer el context d’un problema. A continuació, es poden induir pràctiques reflexives en petits grups i fer una posada en comú posterior amb el grup classe. Finalment, s’aconsella treballar les fitxes de forma individual perquè l’alumnat pugui dur a terme una autoavaluació dels conceptes apresos.

Es recomana complementar el visionat d’aquest vídeo amb el material relacionat següent:

 • Joc interactiu
 • Test

Exemples d'ús

 • El recurs es pot completar amb una dinàmica en la qual el professorat proposa als equips una sèrie de reptes que han de resoldre (recerca de respostes) explorant diferents solucions.
 • Una vegada trobades les solucions i compartides amb el grup, els equips han de concretar les paraules clau que defineixin una de les seves solucions per, després, traslladar el repte de sintetitzar aquesta mateixa informació al grup classe. Així, aquests han de trobar les paraules clau de la solució d’un altre equip i compartir observacions sobre les que s’han repetit i les que no. Es pot treballar aquesta dinàmica en grups de dos alumnes.

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Material relacionat