Vídeo (Català)

Prototipar per aprendre

Nivell educatiu

 • Batxillerat i cicles formatius
 • ESO

Àrea de coneixement

 • Emprenedoria

Competències

 • Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria
 • Competència personal, social i aprendre a aprendre
 • Competència emprenedora

Idioma

 • Català
 • Castellà

Duració

 • 2 min. 28seg.

Metodologia

 • Aprenentatge cooperatiu

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

El recurs següent introdueix el concepte de prototip, i incideix en la seva importància com a mètode d’aprenentatge i millora d’un producte o servei final. El vídeo dona a conèixer diferents tipus de prototip que ajudaran l’alumnat a materialitzar una proposta de negoci i identificar-ne els aspectes de millora.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

 • 1
  Comprendre el concepte de prototip i les seves tipologies.
 • 2
  Aprendre a materialitzar una idea de negoci.
 • 3
  Comprovar la viabilitat tècnica i econòmica del prototip.
 • 4
  Identificar els elements que es poden millorar.

Quant al recurs

Continguts didàctics treballats:

 • Continguts propis de la matèria:
  • Prototip
  • Exemples de tipus de prototip
  • Materialització de la proposta
  • Viabilitat econòmica i tècnica del prototip
 • Continguts transversals:
  • Interès i curiositat per ampliar els coneixements relacionats amb la matèria
  • Interès per aprofitar les oportunitats d’aprenentatge creades en el context de l’aula
  • Participació activa
  • Actitud de respecte envers els companys, el professorat i el material

Activitats i metodologia:

A través del visionat del vídeo, l’alumnat aprendrà el significat del prototip, identificarà els diferents tipus de prototip possibles i entendrà quina és la seva funció en una proposta empresarial. Així, comprendrà que la materialització del producte o servei permet als emprenedors revisar-ne la viabilitat econòmica i tècnica, i identificar millores que s’aplicaran en el seu desenvolupament posterior. A continuació, es poden induir pràctiques reflexives en petits grups i, posteriorment, fer la posada en comú dins del grup classe.

Es recomana complementar el visionat d’aquest vídeo amb el material relacionat següent:

 • Joc interactiu
 • Proposta pràctica

Exemples d'ús

L’alumnat pot treballar l’aplicació del mètode MiniCanvas en les idees de negoci o servei que hagin projectat. Al final de la classe, compartiran amb els altres alumnes els resultats i les impressions sobre les dificultats més grans que han trobat a l’hora de fer l’exercici.

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Material relacionat