EduCaixa: compromesos amb la comunitat educativa

A EduCaixa creiem fermament que l'educació és un dels motors socials més rellevants i que, igual que estableix el Programa per al Desenvolupament de Nacions Unides, “l'accés a una educació universal de qualitat és el mitjà per a garantir el desenvolupament sostenible”. Per això portem anys centrats en aquest àmbit, facilitant a equips directius d'escoles, professorat i alumnat múltiples recursos per fer l'aprenentatge més ric, més significatiu i més integral.

Basats en aquests tres eixos d'acció, a EduCaixa hem dissenyat una nova oferta educativa per sumar-nos a la transformació educativa i convertir-nos en un agent actiu d'aquest canvi.

1. Desenvolupament Competencial de l'Alumnat

Oferir una gran varietat de recursos i activitats educatives, d'eficiència demostrada, orientats a afavorir el desenvolupament competencial de l'alumnat.

2. Desenvolupament Professional d'Equips Directius i Docents

​​​​​​Proporcionar i impulsar la formació de professorat i equips directius en metodologies i continguts que afavoreixin la transformació educativa, posant especial èmfasi en el lideratge per a l'aprenentatge de l'alumnat.

3. Generació i Transferència d'Evidències

​​​​​​Promoure l'avaluació com a eina clau per a detectar iniciatives, eines i models educatius efectius, i transferir les evidències d'aquestes avaluacions, escalables a tota la comunitat educativa, amb la finalitat de convertir-les en la base del canvi.