Abans de començar recorda...

 

Què aconseguirà el teu alumnat amb el programa Joves Emprenedors?

#1

Desenvolupar aptituds i habilitats bàsiques de la persona emprenedora: ser flexible, innovador, capaç d'iniciar un projecte propi i gestionar-lo.

#2

 

Aprendre habilitats socials i d'acció: obertura de ment, creativitat, presa de riscos, establiment d'objectius, iniciativa pròpia i cultura de la sostenibilitat.

#3

Saber dissenyar un model d'emprenedoria sostenible, compromès i responsable amb la societat i el medi ambient.

 

En quines competències incideix el Programa Joves Emprenedors?

Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor

+

La competència sentit d'iniciativa i esperit emprenedor implica la capacitat de transformar les idees en actes. Això significa adquirir consciència de la situació, intervindre o resoldre, i saber triar, planificar, i gestionar els coneixements, habilitats i actituds necessaris amb criteri propi i amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu previst. L'adquisició d'aquesta competència és determinant en la formació de futurs ciutadans emprenedors, contribuint així a la cultura de l'emprenedoria.

Competències socials i cíviques

+

Les competències socials i cíviques impliquen l'habilitat i capacitat per utilitzar els coneixements i actituds sobre la societat per interpretar fenòmens i problemes socials en contextos cada vegada més diversificats; per elaborar respostes, prendre decisions i resoldre conflictes, així com per interactuar amb altres persones i grups. Es tracta d’ ajustar l'interès per aprofundir i garantir la participació en el funcionament democràtic de la societat.

Competència en comunicació lingüística

+

La competència en comunicació lingüística és el resultat de l'acció comunicativa en la qual l'individu actua amb altres interlocutors i a través de textos en múltiples modalitats, formats i suports. Aquesta visió de la competència en comunicació lingüística ofereix una imatge de l'individu com a agent comunicatiu que produeix, i no sols rep, missatges a través de les llengües amb diferents finalitats.

Adapta el programa a les necessitats de la teva classe

 

Sabem que el temps és un bé escàs, per això et proposem diferents itineraris que s'adapten a les necessitats de la teva classe i que podràs triar segons el temps que disposis.

En la programació didàctica, tant d'educació infantil com d'educació primària, disposaràs de 3 itineraris amb intensitats diferents.

Intensitat alta

15 sessions

Intensitat mitja

15 sessions

Intensitat baixa

6 sessions

Aquest itinerari està pensat per a treballar exhaustivament la competència emprenedora a partir de la realització completa del projecte i de noves activitats incorporades amb materials complementaris.

L'itinerari mitjà garanteix un treball sistemàtic de les diferents parts del projecte, possibilitant la recerca i el treball entre iguals a l'aula.

Aquest itinerari es limita a una visió per bloc, deixant el treball pràctic per a fora de l'aula, o bé centrant-se en els aspectes bàsics de cada fase del mètode de projectes.

L'alumnat com a centre de l'aprenentatge!

El programa Joves Emprenedors, proposa treballar amb una metodologia participativa i cooperativa, basada en l'aprenentatge basat en projectes, per a fomentar l'autonomia i creixement en l'àmbit personal i acadèmic de l'alumnat.

Els programes EduCaixa es basen en metodologies actives i participatives com el treball cooperatiu o l'aprenentatge basat en projectes per a fomentar la posada en pràctica dels aprenentatges en diferents contextos.

I recorda que inscrivint-te en el programa podràs gaudir de sessions formatives sobre diferents aspectes del programa!

Acompanyament i formació docent

D'una banda, gaudiràs d'una proposta formativa flexible i comunitària amb un webinar temàtic lligat al programa i un webinar metodològic per impulsar les teves competències docents. Comptaràs amb diferents eines d'acompanyament personalitzat com sessions opcionals obertes de 2h per resoldre dubtes, coaching sobre la implementació del programa o xat i bústia d'ajuda.


I d'altra banda, sí ja estàs implementant el programa a la teva aula, podràs participar en sessions de formació síncrones amb un nivell d'acompanyament més personalitzat i accedir als cercles d'aprenentatge del programa: un espai en el qual els docents comparteixen, reflexionen i aprenen els uns dels altres per facilitar la col·laboració entre iguals.
Recorda inscriure't a aquesta formació personalitzada des del teu espai MyEduCaixa, si ja estàs aplicant el programa.

Eines d'avaluació per assegurar l'aprenentatge de l'alumnat

Totes les programacions que et proposem estan complementades amb diversos elements i instruments d'avaluació per a ajudar-te a realitzar un seguiment de tot el procés d'aprenentatge del teu alumnat.  A més disposes d'indicacions i orientacions per a saber com, quines, qui i quan avaluar.

Llest per a començar? Accedeix a l'espai docent

Tots els programes EduCaixa compten amb un espai docent virtual des d'on podràs:

  • Accedir a tots els continguts i recursos del programa

  • Rebre formació amb el suport d'un equip de professionals que et guiaran per a treure el màxim partit a aquests materials i que t'acompanyaran per a què milloris com a professional de l'ensenyament

  • Organitzar la implementació de les sessions

  • Fer seguiment del progrés del teu alumnat i interactuar amb ell

  • Compartir experiències i dubtes amb altres docents formant part d'una comunitat d'aprenentatge docent

  • Disposar de suport tècnic i didàctic