El programa Joves Emprenedors té com a objectiu despertar la iniciativa emprenedora en l'alumnat, proposant-los la creació d'un projecte socialment responsable, en el qual a través de l'observació de l'entorn siguin capaços d'idear i proposar solucions i/o millores. 

 

Per això, posem a disposició de docents i alumnat una programació didàctica amb recursos i activitats per a dur-ho a terme, un Challenge que segur motivarà a l'alumnat, Formació per a docents i una Oficina Tècnica que t'acompanyarà en l'aplicació del programa.

L'alumnat com a centre de l'aprenentatge!

Els programes EduCaixa es basen en metodologies actives i participatives com el treball cooperatiu i l'aprenentatge basat en projectes posant a l'alumnat en el centre del seu aprenentatge. Que aconseguirà el teu alumnat amb el programa Joves Emprenedors?

#1

Desenvolupar aptituds i habilitats bàsiques de la persona emprenedora: ser flexible, innovador, capaç d'iniciar un projecte propi i gestionar-lo.

#2

Aprendre habilitats socials i d'acció: obertura de ment, creativitat, presa de riscos, establiment d'objectius, iniciativa pròpia i cultura de la sostenibilitat.

#3

Saber dissenyar un model d'emprenedoria sostenible, compromès i responsable amb la societat i el medi ambient.

Quines competències fomenta el programa Joves Emprenedors?

 

 

Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor

+

La competència sentit d'iniciativa i esperit emprenedor implica la capacitat de transformar les idees en actes. Això significa adquirir consciència de la situació, intervindre o resoldre, i saber triar, planificar, i gestionar els coneixements, habilitats i actituds necessaris amb criteri propi i amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu previst. L'adquisició d'aquesta competència és determinant en la formació de futurs ciutadans emprenedors, contribuint així a la cultura de l'emprenedoria.

Competències socials i cíviques

+

Les competències socials i cíviques impliquen l'habilitat i capacitat per utilitzar els coneixements i actituds sobre la societat per interpretar fenòmens i problemes socials en contextos cada vegada més diversificats; per elaborar respostes, prendre decisions i resoldre conflictes, així com per interactuar amb altres persones i grups. Es tracta d’ ajustar l'interès per aprofundir i garantir la participació en el funcionament democràtic de la societat.

Competència en comunicació lingüística

+

La competència en comunicació lingüística és el resultat de l'acció comunicativa en la qual l'individu actua amb altres interlocutors i a través de textos en múltiples modalitats, formats i suports. Aquesta visió de la competència en comunicació lingüística ofereix una imatge de l'individu com a agent comunicatiu que produeix, i no sols rep, missatges a través de les llengües amb diferents finalitats.

Eines d'avaluació

Totes les programacions estan complementades amb diversos elements i instruments d'avaluació per a ajudar-te a realitzar un seguiment de tot el procés d'aprenentatge del teu alumnat.