Vídeo (Català)

Matemàtiques, disseny i objectes

Nivell educatiu

 • ESO

Àrea de coneixement

 • Tecnologia i Matemàtiques

Competències

 • Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria

Idioma

 • Català

Duració

 • 6 min. 11 seg.

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

Al vídeo es mostren diferents exemples del paper essencial de les matemàtiques en el disseny. El matemàtic Claudi Alsina il·lustra aquesta relació amb diferents casos i exemples.

Es poden fer forats quadrats amb un trepant giratori? Es pot fer un dau amb 100 nombres? Quina relació hi ha entre un cilindre i les finestres de la Sagrada Família?

Nivell de Competència Digital Docent

Et recomanem emprar aquest recurs amb els Nivells de Competència Digital Docent:

 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

 • 1
  Reflexionar sobre la importància de les matemàtiques en la vida quotidiana, en concret en l’àmbit del disseny.
 • 2
  Reconèixer les aplicacions de la geometria plana i tridimensional en el disseny d’aparells tecnològics i en l’arquitectura.

Quant al recurs

Exemples d'ús

El vídeo permet oferir resposta a la típica pregunta «Per a què serveixen les matemàtiques?». En aquest cas, se centra en les aplicacions de les matemàtiques en l’àmbit del disseny.

Pot servir de punt de partida per fer diferents activitats. Així, per exemple, es pot demanar a l’alumnat que triï un objecte d’ús quotidià i l’analitzi de manera matemàtica tenint-ne en compte les mides, les proporcions, la forma i la funció.

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Material relacionat