Vídeo (Català)

La Posidònia, una espècie amenaçada

Nivell educatiu

 • Batxillerat i cicles formatius
 • Educació primària
 • ESO

Àrea de coneixement

 • Sensibilització social
 • Ciències de la naturalesa - Biologia i Geologia

Competències

 • En matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria
 • Personal, social i aprendre a aprendre

Idioma

 • Català

Duració

 • 2 min. 47 seg.

Metodologia

 • Aprenentatge cooperatiu

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

Amb aquest vídeo, l’alumnat reconeixerà les praderies de Posidonia oceanica com un ecosistema marí propi del Mediterrani. Coneixerà les característiques essencials d’aquesta espècie de planta superior aquàtica, i entendrà els beneficis que comporta per a l’ecosistema litoral mediterrani. L’alumnat identificarà que algunes de les causes de la seva regressió es deuen a l’activitat humana.

Nivell de Competència Digital Docent

Et recomanem emprar aquest recurs amb els Nivells de Competència Digital Docent:

 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

 • 1
  Reconèixer l’espècie Posidonia oceanica i identificar els trets que la defineixen com una planta superior.
 • 2
  Apreciar la biodiversitat existent a l’ecosistema de l’alga de vidriers.
 • 3
  Comprendre i analitzar els efectes de la regressió d’aquesta espècie, i apreciar els beneficis que aporta a l’ecosistema litoral mediterrani.
 • 4
  Comprendre els problemes que l’activitat humana causa en els ecosistemes naturals i reflexionar sobre possibles solucions.

Quant al recurs

En aquest vídeo es mostra l’alga de vidriers com un grup d’herbes marines que viuen generalment sobre fons de sorra més o menys estables, tant de platges obertes com de cales arrecerades. Com totes les plantes, necessiten llum per viure, i per això prefereixen aigües transparents.

La Posidonia oceanica és present entre 0 i 40 metres de profunditat, i forma praderies d’una extensió variable segons el pendent submarí. La praderia contínua més gran del nostre litoral se situa al sud del cap de Salou, al llarg de tota la Costa Daurada.

Al vídeo es recalca la importància de la Posidonia oceanica pel paper que desenvolupa: producció d’oxigen i absorció de CO2, gran producció de biomassa, aportació de refugi i zones de reproducció per a moltes espècies marines, consolidació dels fons sorrencs i esmorteïment de l’erosió costanera, etc. Així mateix, s’analitza la malaurada regressió d’aquestes praderies a tot el Mediterrani, un fenomen que s’ha vist incrementat en els últims anys a causa de la pressió humana exercida sobre el litoral. Això comporta efectes negatius a tot l’ecosistema marí, a més de la pèrdua de biodiversitat. No obstant això, encara estem a temps d’invertir aquesta tendència si adoptem mesures de protecció i recuperació d’aquesta espècie a través d’accions personals, com ara tenir cura del medi ambient i procurar que les activitats marines recreatives hi deixin l’empremta més petita possible.

Exemples d'ús

Aquest recurs es planteja com una introducció a la temàtica de les praderies litorals de Posidonia oceanica. Per això seria convenient proposar aquest vídeo a l’alumnat en la primera sessió en què es tracti el tema.

Abans de veure el vídeo:

 • Plantejar una posada en comú dels coneixements que l’alumnat tingui sobre la temàtica.

Després del visionat del vídeo, l’alumnat coneixerà les característiques principals de la Posidonia oceanica i podrà comprovar si les seves idees prèvies eren correctes. S’inicia el debat següent:

 • Analitzar la situació actual del fons marí.
 • Reconèixer quines actuacions poden ser més perjudicials per a aquesta espècie.
 • Identificar les conseqüències que pot suposar per a la resta de l’ecosistema la desaparició d’aquestes praderies.
 • Proposar possibles accions per millorar aquesta situació.

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Material relacionat