Vídeo (Català)

La gestió energètica en clau urbana 

Nivell educatiu

 • Batxillerat i cicles formatius
 • ESO

Àrea de coneixement

 • Sensibilització social
 • Ciències de la naturalesa - Biologia i Geologia

Competències

 • Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria
 • Competència personal, social i aprendre a aprendre

Idioma

 • Català

Duració

 • 7 min. 14 seg.

Metodologia

 • Aprenentatge cooperatiu

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

Aquest fragment de conferència de l’enginyera Inés Alomar ajudarà l’alumnat a prendre consciència de la gestió energètica que es fa actualment a les ciutats i de les seves implicacions mediambientals.

També servirà per plantejar-se que, si bé fins ara s’ha prioritzat la millora en l’eficiència energètica, per aconseguir ciutats més sostenibles hem d’aprendre a reduir el nostre consum.

Nivell de Competència Digital Docent

Et recomanem emprar aquest recurs amb els Nivells de Competència Digital Docent:

 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

· Comprendre i valorar el concepte de gestió energètica.

· Adquirir consciència del volum d’energia que es consumeix a les ciutats.

· Reflexionar sobre la necessitat de reduir el consum energètic.

· Identificar moments de la vida quotidiana en què es pot estalviar energia.

Exemples d'ús

Després de veure el recurs, l’alumnat pot comparar els patrons de consum energètic d’una família de principis del segle xx i els d’una actual, i indicar en quins moments del dia es consumeix energia i de quin tipus (alimentació, transport, vestimenta, temps lliure, comunicacions, etc.).

Una altra possibilitat és que expliquin individualment un dia en la vida de dos joves de la seva edat, un de principis del segle xx i un altre d’avui, per fer una comparació dels seus consums energètics respectius.

Després d’aquestes anàlisis, es pot establir un debat a partir de les qüestions següents:

 • Quins recursos energètics utilitzaven els nostres avantpassats per produir energia? I nosaltres?
 • De quina manera generaven els nostres avantpassats l’energia que consumien. I nosaltres?
 • Quines de les nostres activitats són fàcilment modificables per reduir el consum energètic sense que això afecti el nostre nivell de vida?
 • A quines comoditats i a quins avenços actuals no estem disposats a renunciar?
 • De quina manera podem fer que aquestes comoditats i aquests avenços siguin més sostenibles des d’un punt de vista energètic?

Per acabar, es pot demanar que, en grups de tres o quatre persones, pensin un eslògan publicitari per fomentar un consum responsable de l’energia.

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Material relacionat