Vídeo (Català)

Google i les matemàtiques

Nivell educatiu

 • Batxillerat i cicles formatius
 • ESO

Àrea de coneixement

 • Tecnologia i Matemàtiques

Competències

 • Competència digital
 • Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria

Idioma

 • Català

Duració

 • 1 min. 16 seg.

Metodologia

 • Aprenentatge cooperatiu

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

En aquesta entrevista a José Tomás Lázaro Ochoa, professor del Departament de Matemàtica Aplicada I de la UPC, l’alumnat coneixerà una aplicació pràctica de les matemàtiques en la societat i la tecnologia: l’ús que el buscador Google fa d’aquesta disciplina per ordenar webs.

També identificarà les eines matemàtiques que van utilitzar els creadors d’aquest motor de cerca i reflexionarà sobre el fet que aquestes eines es van formular ja fa més d’un segle

Nivell de Competència Digital Docent

Et recomanem emprar aquest recurs amb els Nivells de Competència Digital Docent:

 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

 • 1
  Veure i identificar eines tecnològiques que utilitzem dia a dia.
 • 2
  Reconèixer que, en l’àmbit de la ciència, la resolució d’un problema acostuma a demanar la combinació i l’anàlisi de diferents punts de vista que poden ser complementaris.
 • 3
  Comprendre que la ciència se sol avançar a les seves possibles aplicacions.

Quant al recurs

Per a què serveixen les matemàtiques? Aquesta és una pregunta que l’alumnat acostuma a fer al professorat. En realitat, moltes disciplines dels àmbits més diversos utilitzen eines matemàtiques. A més, gran part de la tecnologia que utilitzem diàriament es basa en conceptes matemàtics, fins al punt que, sense aquests coneixements, la nostra vida quotidiana seria molt diferent.

En aquesta entrevista, que es va fer amb motiu de la conferència La revolució de Google. Com s’utilitzen les matemàtiques per buscar informació a Internet, el professor José Tomás Lázaro parla d’un cas que tots coneixem: el cercador de Google. En la concepció d’aquest motor de recerca, els seus creadors, Larry Page i Sergey Brin, van haver de solucionar diferents reptes per trobar l’algoritme més eficient, que van batejar com a PageRank. I per dissenyar-lo van utilitzar eines matemàtiques, com ara la teoria de grafs, l’àlgebra lineal, la teoria de probabilitats i el càlcul numèric.

El cas de Google és un bon exemple d’aplicació de diferents disciplines matemàtiques en la resolució d’un problema amb una incidència directa a la societat. Però també mostra que, en la ciència, la innovació difícilment sorgeix del no-res. La majoria de teories que s’apliquen ja eren conegudes, i algunes fins i tot van ser formulades un segle abans. Aquest fet obre un tema de debat interessant: la distància temporal entre el coneixement científic i la seva aplicació.

Exemples d'ús

Investigar altres exemples de la incidència de les matemàtiques en la societat.

Després de veure i comentar l’entrevista, es pot explicar a l’alumnat que hi ha molts altres exemples que demostren la incidència de les matemàtiques en la societat. Es pot especificar que aquests exemples corresponen a àrees científiques molt diverses —des de l’arquitectura o l’enginyeria fins a la biologia, les comunicacions o les ciències socials— i que molts també utilitzen la teoria de grafs, l’estadística i la teoria de probabilitats.

A continuació, se’ls pot convidar a formar grups de treball i investigar en profunditat quines disciplines científiques utilitzen aquestes o altres eines matemàtiques i en quines aplicacions concretes s’ha traduït aquest ús de les matemàtiques en cada cas. Finalment, es pot demanar als grups que presentin el resultat de les seves investigacions a la resta de companys.

Investigar com s’avança la ciència a les seves aplicacions

També es pot recordar a l’alumnat que moltes de les teories aplicades pels creadors de Google a l’hora de dissenyar PageRank ja eren conegudes abans. Després d’aquest recordatori, es poden formar grups de treball per investigar en profunditat quins altres exemples de la història de les matemàtiques i les ciències corroboren que els avenços científics s’avancen a les seves aplicacions. Una vegada més, es pot demanar als grups que presentin el resultat de les seves investigacions a la resta de companys.

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Material relacionat