Vídeo (Català)

Generació, consum i eficiència energètica 

Nivell educatiu

 • Batxillerat i cicles formatius
 • ESO

Àrea de coneixement

 • Sensibilització social
 • Ciències de la naturalesa - Biologia i Geologia
 • Ciències socials

Competències

 • Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria
 • Competència personal, social i aprendre a aprendre

Idioma

 • Català
 • Castellà

Duració

 • 5 min. 21 seg.

Metodologia

 • Aprenentatge cooperatiu

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

Per mitjà d’aquest vídeo, l’alumnat reconeixerà els efectes ambientals del model energètic actual de les nostres ciutats i veurà els avantatges de les energies renovables. També descobrirà les mesures que s’han pres per avançar cap a l’eficiència energètica i coneixerà projectes que pretenen millorar el model actual.

Finalment, l’alumnat prendrà consciència de la necessitat de continuar reflexionant sobre el model més adequat per aconseguir l’eficiència mediambiental.

Nivell de Competència Digital Docent

Et recomanem emprar aquest recurs amb els Nivells de Competència Digital Docent:

 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

 • 1
  Conèixer l’actual model de generació i consum energètic de les nostres ciutats.
 • 2
  Reflexionar sobre els reptes ambientals actuals i futurs relacionats amb el consum i l’eficiència energètica de les ciutats.
 • 3
  Prendre consciència de la necessitat d’avançar cap a models energètics més eficients.

Exemples d'ús

Es demana a l’alumnat que investigui sobre les polítiques mediambientals i les accions que s’estan duent a terme al seu poble o la seva ciutat per millorar l’eficiència energètica. Una vegada completada aquesta primera part de l’activitat, es planteja un debat a partir de les preguntes següents:

 • Quines altres accions es podrien desenvolupar per aconseguir ser més sostenibles?
 • En el camí cap a la sostenibilitat, què hi té un paper més important, la consciència mediambiental o l’estalvi econòmic?
 • A més de les accions portades a terme per les institucions, què podem fer a títol individual per millorar la situació actual?

Es pot complementar la llista anterior amb els reptes plantejats en el vídeo:

 • Si la població i el consum energètic urbà no deixen de créixer, podem continuar amb el model actual?
 • Quin és el futur energètic de les ciutats?
 • Com podem superar les limitacions de les energies renovables?
 • Com han de ser les ciutats per consumir eficientment les recursos i l’energia?
 • És possible un alt grau d’autosuficiència energètica?

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Material relacionat