Vídeo (Català)

Ciutat i natura: on són les fronteres?

Nivell educatiu

 • Batxillerat i cicles formatius
 • ESO

Àrea de coneixement

 • Sensibilització social
 • Ciències de la naturalesa - Biologia i Geologia

Competències

 • Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria
 • Competència personal, social i aprendre a aprendre

Idioma

 • Català
 • Castellà

Duració

 • 5 min. 16 seg.

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

Aquest recurs reflexiona sobre els beneficis d’un acostament de la naturalesa a l’entorn urbà. Se centra en tres aspectes: el metabolisme urbà, un cicle de diferents fluxos anàleg al metabolisme fisiològic; els beneficis que la naturalesa aporta a la ciutat, i finalment, els models urbanístics que han tingut en compte l’equilibri entre l’espai edificable i el lliure.

Nivell de Competència Digital Docent

Et recomanem emprar aquest recurs amb els Nivells de Competència Digital Docent:

 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

 • 1
  Relacionar els fluxos que tenen lloc en l’entorn urbà amb el metabolisme fisiològic.
 • 2
  Valorar els beneficis ambientals i socials que els espais verds aporten a l’entorn urbà.
 • 3
  Identificar solucions que fan compatibles els espais urbans i la naturalesa.

Quant al recurs

Actualment, més de la meitat de la població mundial viu a les ciutats, que s’articulen com a sistemes en els quals, a partir d’uns subministraments (aigua, radiació solar…), s’ofereixen productes manufacturats i serveis. Tenint en compte que durant aquest procés també es generen gasos contaminants i residus, és important que aquest metabolisme sigui eficient, amb l’objecte de minimitzar les disfuncions ambientals i garantir una millor qualitat de vida dels seus habitants.

La presència d’espais verds contribueix a la regulació climàtica, afavoreix la recuperació de l’aigua de pluja o la retenció de gasos contaminants, permet una biodiversitat més gran, redueix el soroll a les ciutats i en suavitza les fronteres, de manera que fomenta la convivència, la cohesió social i el benestar dels ciutadans.

Per aquesta raó, s’aposta per la renaturalització de la ciutat del segle XXI i es promou un espai urbà del qual la naturalesa sigui una part integrant, estructural i funcional, a totes les escales i altures.

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Material relacionat