Microsite (Català)

Què ens queda dels romans?

recurso-img

Nivell educatiu

 • Educació primària
 • ESO

Àrea de coneixement

 • Sensibilització social
 • Ciències socials

Competències

 • Competència en consciència i expressió cultural
 • Competència personal, social i aprendre a aprendre

Idioma

 • Català
 • Castellà

Any

 • 2012

Metodologia

 • ABP

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

Amb aquest recurs, l’alumnat coneixerà una part del llegat de la civilització romana que ha perdurat fins avui dia a les nostres ciutats i en la nostra vida quotidiana.

Descobrirà l’herència romana en diferents àmbits, com el dels gestos o les expressions comunes, el calendari o els espais i usos urbans.

Nivell de Competència Digital Docent

Et recomanem emprar aquest recurs amb els Nivells de Competència Digital Docent:

 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

 • 1
  Identificar el llegat romà a la nostra ciutat.
 • 2
  Conèixer la seva influència en diferents àmbits de la vida quotidiana.
 • 3
  Conèixer en profunditat l’herència romana.

Exemples d'ús

Debatrem sobre el conjunt del llegat romà (llengua, lleis, arquitectura, calendari, gestos) mitjançant les activitats següents:

 • A classe de llengua, explicarem la relació del castellà, el català, el gallec o l’eusquera amb el llatí.
 • Plantejarem també un debat sobre l’ús de frases com ara «Tots els camins duen a Roma», «Parlant del rei de Roma» o «Preguntant s’arriba a Roma».
 • Investigarem sobre els orígens del nostre calendari o d’alguns gestos.
 • Indagarem sobre l’arquitectura romana i veurem què ens en queda encara. També podem fer una sortida fotogràfica. A partir de les imatges preses o treballant amb mapes, reflexionarem sobre les ciutats mediterrànies hereves del model de ciutat romana. A continuació, compararem l’estructura d’algunes ciutats espanyoles (la de residència dels alumnes i altres d’importants) amb el model de ciutat romana.

Proposem fer debats sobre els temes següents:

 • La funció de la plaça major com a centre neuràlgic de l’activitat social i comercial de la ciutat.
 • La diversitat d’usos dels edificis en una mateixa zona de la ciutat: comerços, habitatges, escoles.
 • Els usos dels edificis en relació amb la mobilitat, la vida social, els sorolls, el confort, etc.
 • Com es proveïen d’aigua, materials de la construcció i queviures les ciutats romanes? I les nostres?
 • Quin paper va tenir la potent xarxa de calçades romanes en l’expansió d’aquestes ciutats per tot l’imperi?

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Material relacionat