Microsite

Usem l'estadística per analitzar dades  

recurso-img

Àrea de coneixement

 • Tecnologia i Matemàtiques

Idioma

 • Català
 • Castellà

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

L'anàlisi de les dades obtingudes durant una investigació empírica és una de les pràctiques bàsiques de l'activitat científica, i és una pràctica en la qual, necessàriament, cal mobilitzar alguns dels coneixements matemàtics de l'alumnat. El càlcul estadístic, i més concretament el càlcul de la mitjana aritmètica, la moda o la mediana, és un dels coneixements matemàtics bàsics que l'alumnat haurà de mobilitzar quan s'enfronti  a l'anàlisi d'un conjunt de dades quantitatives.

Moltes investigacions científiques que es porten a terme a l'aula generen contextos molt realistes en què es poden introduir aquests continguts matemàtics, la qual cosa sempre és molt millor que no pas introduir-los de manera aïllada i descontextualitzada.

Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'infants que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas, el recurs permet que els usuaris s'adonin del significat que té cadascun dels tres paràmetres estadístics introduïts i, també, reflexionin sobre els tipus de situacions en què és més adequat fer-ne servir un o l'altre.

Objectius

 • 1
  Conèixer els paràmetres estadístics bàsics: mitjana aritmètica, moda i mediana.
 • 2
  Saber seleccionar quin dels tres paràmetres estadístics bàsics és millor d'utilitzar tenint en compte el tipus de problema que es tingui plantejat.

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Material relacionat

 • Usem l'estadística per analitzar dades

  (JPEG 119Kb)

  Descàrrega