Vídeo (Català)

Sostenibilitat del Mediterrani

Nivell educatiu

 • Batxillerat i cicles formatius
 • ESO

Àrea de coneixement

 • Sensibilització social
 • Ciències de la naturalesa - Biologia i Geologia

Competències

 • Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria
 • Competència personal, social i aprendre a aprendre

Idioma

 • Català

Duració

 • 1 min. 56 seg.

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

En aquesta entrevista, la investigadora Marta Estrada explica que les ràpides transformacions que pateix el Mediterrani no han de suposar necessàriament la seva mort com a mar.

De la mà d’aquesta investigadora, l’alumnat descobrirà que els factors més nocius per al Mediterrani a escala local són la sobrepesca, la contaminació i la destrucció d’hàbitats. A escala global, ho són els desequilibris sociopolítics Nord/Sud i l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.

Nivell de Competència Digital Docent

Et recomanem emprar aquest recurs amb els Nivells de Competència Digital Docent:

 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

 • 1
  Reflexionar sobre els factors del Mediterrani actual que més ens interessa conservar.
 • 2
  Conèixer els factors que amenacen el futur del Mediterrani.
 • 3
  Apreciar la importància que té per als científics actuals el treball en equip.

Quant al recurs

Les mesures pal·liatives que cal desenvolupar per conservar el Mediterrani tenen a veure amb el control de la sobrepesca i de la contaminació, i també amb la creació de més reserves marines protegides i ben gestionades. En qualsevol cas, moltes d’aquestes reglamentacions ja han estat desenvolupades per diferents administracions, però cal treballar per integrar-les plenament en el marc sociopolític i aplicar-les d’una manera més eficaç.

En el tram final de l’entrevista, Marta Estrada ens parla d’alguns dels projectes sobre el Mediterrani en els quals treballa actualment. Un d’ells, en col·laboració amb científics de diversos països, estudia els canvis de l’ecosistema marí introduïts per l’activitat humana, amb una atenció especial per les implicacions socioeconòmiques d’aquests canvis.

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Material relacionat