Vídeo (Català)

L'energia eòlica

Nivell educatiu

 • ESO

Àrea de coneixement

 • Tecnologia i Matemàtiques
 • Ciències de la naturalesa - Biologia i Geologia

Competències

 • Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria

Idioma

 • Català
 • Castellà

Duració

 • 1 min. 57 seg.

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

En aquesta animació, l’alumnat podrà veure el procés complet d’obtenció d’energia elèctrica a partir de la força del vent.

Podrà observar el treball mecànic que fa aquesta força quan mou les aspes dels aerogeneradors, com es transforma en electricitat per mitjà d’un generador i com ens arriba l’energia elèctrica a casa a través de les línies d’alta tensió.

Nivell de Competència Digital Docent

Et recomanem emprar aquest recurs amb els Nivells de Competència Digital Docent:

 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

 • 1
  Valorar els avantatges de formes d’energia renovables com l’eòlica.
 • 3
  Identificar les parts principals del procés d’obtenció d’energia elèctrica a partir d’aerogeneradors.

Quant al recurs

L’energia eòlica és una font renovable d’energia que s’està implantant amb força, particularment a Espanya. Si se segueix aquesta tendència ascendent, els experts creuen que l’energia eòlica ocuparà a curt termini la segona posició en importància com a mitjà de producció d’energia, just després de la hidroelèctrica.

L’eficiència dels aerogeneradors es basa en l’ús de grans hèlices d’alta tecnologia que són accionades directament per la força del vent. El treball mecànic obtingut a partir de la força del vent es transforma en electricitat mitjançant un generador.

Com que en aquest procés no es produeixen emissions contaminants, com per exemple de diòxid de carboni, la generació eòlica és un dels sistemes de producció d’energia idonis per complir els requisits del protocol de Kyoto.

Un únic gran generador eòlic de 1.500 quilovats pot produir en menys de cinc dies un rendiment equivalent a una tona de petroli, però sense emissions de gasos contaminants. A més, el seu funcionament aporta beneficis a les àrees rurals, ja que apropa les infraestructures elèctriques a aquestes zones i, per tant, el seu proveïment.

Malauradament, els aerogeneradors produeixen un impacte ambiental considerable en el paisatge. La seva presència també pot afectar la fauna, en particular les migracions d’algunes aus. Actualment es treballa per pal·liar aquests efectes.

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Material relacionat