Vídeo (Català)

De la tribu al veïnatge universal

Nivell educatiu

 • Batxillerat i cicles formatius
 • ESO

Àrea de coneixement

 • Ciències socials
 • Emprenedoria

Competències

 • Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria
 • Competència personal, social i aprendre a aprendre
 • Competència emprenedora

Idioma

 • Català
 • Castellà

Duració

 • 5 min. 39 seg.

Metodologia

 • Aprenentatge cooperatiu

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

Els estats conviuen i es relacionen entre ells, el món es torna més «proper» i els intercanvis augmenten amb productes més complexos i tecnologies de producció més sofisticades. Al recurs següent, l’alumnat podrà comprendre la manera com la Revolució Industrial va accelerar i magnificar tot el procés fins a arribar a l’actualitat.

Nivell de Competència Digital Docent

Et recomanem emprar aquest recurs amb els Nivells de Competència Digital Docent:

 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

 • 1
  Comprendre com s’han desenvolupat les economies modernes a partir del Renaixement.
 • 2
  Entendre l’evolució d’una producció basada en la mà d’obra a una altra de basada en el capital.

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Material relacionat