Vídeo (Català)

Batman: Una bona utilització de la ciència i la tecnologia

Nivell educatiu

 • Batxillerat i cicles formatius
 • ESO

Àrea de coneixement

 • Tecnologia i Matemàtiques
 • Ciències de la naturalesa - Física i Química

Competències

 • Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria
 • Competència en consciència i expressió cultural

Idioma

 • Català

Duració

 • 5 min. 35 seg.

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

Amb aquest vídeo, l’alumnat explorarà l’ús que Batman fa de la ciència i la tecnologia. En primer lloc, es compararà Batman amb la resta dels superherois per apreciar que, en lloc de tenir superpoders, fa servir la ciència i la tecnologia per crear «bat-ginys». També s’observarà que aquests ginys són cada vegada més sofisticats, gràcies als avenços cientificotècnics.

Finalment, s’explicarà de quina manera resol Batman els problemes d’inèrcia derivats de la velocitat a la qual es desplaça.

Nivell de Competència Digital Docent

Et recomanem emprar aquest recurs amb els Nivells de Competència Digital Docent:

 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

·

·

·

Quant al recurs

Miquel Barceló García, catedràtic de la Facultat d’Informàtica de la UPC, explica que, en alguns casos, la ficció no ha tingut en compte les lleis de la física a l’hora de mostrar els poders d’alguns superherois. Batman és un exemple de tot el contrari: un superheroi que no té superpoders, sinó que fa servir la ciència i la tecnologia.

Per aprofundir en l’ús de la ciència en la ficció, es pot convidar l’alumnat a consultar el recurs Tipus de superherois i els problemes de Flash amb la ciència https://www.educaixa.com/es/-/tipos-de-superheroes-y-los-problemas-de-flash?yt. Aquest vídeo permetrà comparar l’ús de la ciència per part de Batman i per part de Flash. Així mateix, servirà d’exemple per orientar l’alumnat abans de convidar-lo a fer l’activitat proposada a la secció «Casos d’ús».

Exemples d'ús

Aprofitant que aquest recurs parteix d’un context interessant per a l’alumnat com el de la ficció, es planteja una activitat que consisteix a buscar altres exemples d’ús de la tecnologia en un altre univers de ficció, i analitzar aquest ús.

Es convida l’alumnat a formar grups i a triar un univers de ficció diferent del de Batman que incorpori aquests exemples. A continuació, se’ls indica que han de comparar l’ús de la ciència i la tecnologia per part de Batman i per part de l’univers que han triat. A tall d’exemple, es pot presentar el recurs Tipus de superherois i els problemes de Flash amb la ciència, inclòs a l’apartat «Altra informació didàctica».

Finalment, s’anima l’alumnat a posar per escrit les conclusions de la seva recerca i compartir-les amb la resta de la classe.

 

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Ja han comentat

5 / 5 | 1 valoració
img-preview Isabel Mendoza
16/01/2021 5

Material relacionat