Microsite (Català)

Què és l'ecoinnovació? Aprenem-ho vestint-nos

recurso-img

Nivell educatiu

 • ESO

Àrea de coneixement

 • Sensibilització social
 • Tecnologia i Matemàtiques
 • Ciències de la naturalesa - Biologia i Geologia

Competències

 • Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria
 • Competència personal, social i aprendre a aprendre

Idioma

 • Català
 • Castellà

Any

 • 2015

Metodologia

 • ABJ

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

Amb aquest interactiu, l’alumnat s’iniciarà en l’ecoinnovació a partir de l’anàlisi del cicle de vida de la roba. Descobrirà quines millores es poden aplicar a cada una de les etapes de fabricació, ús i final de vida d’una peça de roba.

L’alumnat aprendrà a escollir de forma crítica entre una peça de roba o una altra, segons criteris de sostenibilitat i eficiència. A través d’exemples i jocs, aplicarà aquests criteris a l’optimització del procés de fabricació d’uns texans

Nivell de Competència Digital Docent

Et recomanem emprar aquest recurs amb els Nivells de Competència Digital Docent:

 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

 • 1
  Descobrir què és l’ecoinnovació i de quina manera es pot aplicar per aconseguir que la nostra roba sigui més sostenible.
 • 2
  Incorporar criteris de sostenibilitat a l’hora de comprar productes d’ús habitual, com ara la roba.
 • 3
  Comprendre el procés d’ecoinnovació a les empreses com una oportunitat d’avançar cap a la sostenibilitat, al mateix temps que se satisfan les necessitats del procés industrial en la fabricació de determinats productes.

Quant al recurs

Aquest interactiu s’estructura seguint una seqüència d’ensenyament i aprenentatge formada per quatre fases. Les activitats de la fase d’exploració permeten explorar les idees de l’alumnat amb relació al fenomen d’estudi, per la qual cosa el professorat podrà adaptar l’ús de l’interactiu en funció de les seves necessitats i saber quin és el punt de partida. A les activitats de la fase d’introducció, es presenten els continguts pròpiament conceptuals de l’interactiu relacionats amb l’ecoinnovació.

Les activitats d’estructuració pretenen que l’alumnat integri els continguts treballats en el seu propi model de pensament i els transfereixi a un cas pràctic. Finalment, les activitats d’aplicació són una proposta d’activitat complementària optativa, que permetrà aplicar els continguts presentats a l’interactiu en un context diferent del treballat.

En el cas d’aquesta seqüència, l’activitat d’aplicació proposada consisteix en el disseny, per part de l’alumnat, de l’anunci d’una peça de roba que incorpori els criteris d’ecoinnovació treballats.

Exemples d'ús

La unitat ha estat dissenyada perquè l’alumnat pugui treballar de manera autònoma, si bé un acompanyament per part del professorat permetria aprofundir en els temes que es considerin més rellevants, insistir en les idees més significatives per a l’alumnat o bé aturar-se en conceptes concrets que requereixin més atenció. Totes les activitats es presenten amb un enunciat que proporciona, de forma contextualitzada, les instruccions per dur-les a terme.

A més, a les activitats on apareix vocabulari nou o bé s’ha d’aprofundir en alguns conceptes, hi ha l’opció d’ampliar continguts mitjançant els botons amb el símbol «+». D’aquesta manera, si l’alumnat fa les activitats sense la presència del professorat, pot comptar amb el suport d’aquests botons. Per abordar els processos d’ecoinnovació des d’una perspectiva educativa, en algunes activitats surten conceptes nous o idees amb què l’alumnat pot no estar familiaritzat.

Per això es recomana que, en el cas que l’alumnat hagi de dur a terme les activitats de manera autònoma, es faci un treball previ de comprensió lectora amb l’acompanyament del professorat, per arribar a un consens pel que fa al significat dels enunciats o resoldre els dubtes que pugui tenir l’alumnat abans de començar. 

Més informació:

www.laboratorioecoinnovacion.com

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Material relacionat