Escoles d’estiu

Evidència

Escoles d’estiu


0

Impacte


+ 2 mesos


Les escoles d’estiu són cursos o classes que tenen lloc durant les vacances d’estiu. Solen concebre’s com a programes de recuperació, malgrat que algunes no tenen un enfocament acadèmic i se centren en els esports o en altres activitats no acadèmiques.

Altres tenen un objectiu específic, com ara ajudar l’alumnat a passar de l’educació primària a la secundària o preparar alumnat amb un rendiment més elevat per accedir a la universitat.

Impacte

De mitjana, les evidències suggereixen que l'alumnat que assisteix a una escola d'estiu obté un progrés d'aproximadament dos mesos addicionals en comparació amb alumnat similars que no participa en aquesta mena d'activitats.

Es poden aconseguir majors efectes (fins a un progrés de quatre mesos addicionals) quan les escoles d'estiu són intensives, compten amb recursos i inclouen classes en grups reduïts impartides per docents amb formació i experiència. En canvi, les escoles d'estiu sense un clar component acadèmic no solen associar-se a assoliments acadèmics. Altres variables, com ara si el professorat és l'habitual de l'alumnat, semblen provocar una menor diferència de mitjana.

Evidències a Espanya

​​​​​​​Tot i que hi ha una àmplia tradició i oferta en activitats educatives a l’estiu, com ara casals temàtics (esportius, musicals, tecnològics…), falten estudis que aportin evidències sobre el seu impacte educatiu.

Hi ha diversos treballs d’estudis de cas, orientats a avaluar i millorar el disseny d’aquest tipus d’iniciatives educatives a l’estiu. El focus d’interès no ha estat tant a analitzar com milloren els resultats acadèmics sinó com contribueixen al desenvolupament de competències socials i emocionals. Per exemple, Calderón et al. (2015) van observar que els participants en unes colònies musicals presentaven una bona autoestima i empatia, però un grau moderat de creativitat i capacitat de lideratge. S’indicava que, tractant-se d’una competència artística, les activitats a les colònies musicals haurien de fomentar encara més el desenvolupament de la creativitat mitjançant activitats d’improvisació i creació. Així mateix, s’apuntava que era necessari incloure activitats que incidissin en el desenvolupament del lideratge a través d’activitats de lleure i convivència.

D’altra banda, a Espanya també ha crescut l’interès per oferir opcions educatives estivals a alumnat de perfils en risc d’abandonament educatiu: de contextos socioeconòmics baixos, amb necessitats educatives especials o repetidors. Un precedent d’intervenció i avaluació d’impacte de gran interès és el programa Èxit Estiu, analitzat per Alegre et al. (2018). Es va constatar un augment en la probabilitat d’obtenir el graduat escolar entre alumnat participant de 4t d’ESO, com també un impacte positiu del programa en la probabilitat de promocionar de curs en l’alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO. El programa es va mostrar especialment efectiu en la recuperació de les matèries troncals de llengua catalana, anglès i biologia.

Quina eficàcia té?

Costos i consideracions.

Cost

Els costos totals s'han estimat com a moderats. Inclouen la contractació de professorat durant l'escola d'estiu, el lloguer d'un recinte i els recursos necessaris (per exemple, llibres i fotocopiadores). A l'educació secundària, aquests cursos solen costar entre 30 € i 60 € per estudiant i assignatura a la setmana. La durada mitjana dels cursos d'estiu és d'entre tres i quatre setmanes, i això es tradueix en un cost d'entre 120 € i 400 € per estudiant. Aquest cost es considera moderat (menys de 600 € per estudiant a l'any).

Què hauries de tenir en compte?

    Abans d’implementar aquesta estratègia a l’ entorn educatiu, cal tenir en compte que:

    1. L’oferta de les escoles d’estiu que tenen com a objectiu millorar l’aprenentatge ha de tenir un component acadèmic. L’escola d’estiu inclou un component docent intensiu (en grups reduïts o de forma individual)?

    2. Les escoles d’estiu són relativament cares. S’ha considerat oferir docència addicional durant el curs escolar, amb la qual s’aconseguirien beneficis similars per un preu menor?

    3. Mantenir l’assistència elevada a les escoles d’estiu pot ser difícil. Quines mesures es prendran per motivar l’alumnat i les seves famílies?

Veure Apèndix

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.

 


 
0.0
Encara no hi ha cap comentari. Sigues el primer a enviar comentaris.

Valoració mitjana global sobre 5

Basada en 0 valoracions