Aprenentatge a través d’aventures a l’aire lliure

Evidència

Aprenentatge a través d’aventures a l’aire lliure

L’aprenentatge d’aventura a l’aire lliure normalment inclou experiències a l’aire lliure, com escalada o muntanyisme; cursos de supervivència, cordes o assalt; o esports a l’aire lliure, com orientació, vela o piragüisme. Poden organitzar-se en forma de cursos residencials intensius o de cursos més curts que es porten a terme als centres educatius o als centres locals a l’aire lliure.


0

-

9

En què consisteix?

L'aprenentatge a l'aire lliure sol anar unit a un ensenyament col·laboratiu amb un gran nivell de desafiament físic (i, sovint, emocional). També pot implicar la resolució pràctica de problemes, la reflexió explícita i el debat sobre pensaments i emocions (vegeu també metacognició i autoregulació).

 

Els processos pedagògics en els esports d'aventura a l'aire lliure no solen incloure components acadèmics formals, de manera que aquest article no fa referència a granges escola, cases de colònies ni excursions.

Conclusions principals

  1. Les evidències actuals sobre les aventures a l’aire lliure i el rendiment acadèmic són molt dèbils. Si bé els estudis actuals mostren un benefici positiu, l’escassedat d’evidències significa que no s’ha comunicat un impacte en el progrés en mesos.
  2. Les evidències incloses al Toolkit se centren principalment en els resultats acadèmics. Hi ha evidències més àmplies que indiquen que l’aprenentatge a través d’aventures a l’aire lliure pot tenir un efecte positiu en altres àmbits, com l’autoeficàcia, la motivació i el treball en equip. L’aprenentatge a través d’aventures a l’aire lliure pot tenir un paper important en l’experiència escolar més àmplia, independentment de l’efecte que tingui en els resultats acadèmics.

Quina eficàcia té?

L’escàs nombre d’estudis implica que no hi ha prou fiabilitat per comunicar el progrés en mesos que s’aconsegueix. Si bé els estudis inclosos mostren un efecte positiu, cap no s’ha avaluat de manera independent.

 

És important recordar que això no demostra que l’aprenentatge a través d’aventures a l’aire lliure no tingui cap efecte, sinó que no hi ha evidències fiables de quin seria aquest efecte.

 

Els estudis sobre l’aprenentatge a través d’aventures a l’aire lliure comuniquen beneficis més grans pel que fa a autoestima i autoeficàcia. Les cerques al Toolkit se centren en estudis que inclouen un benefici acadèmic, de manera que hi pot haver més estudis que se centrin en els resultats no acadèmics.

Disminuir la bretxa del desavantatge

L’aprenentatge a través d’aventures a l’aire lliure pot oferir oportunitats perquè l’alumnat desafavorit participi en activitats a les quals, d’una altra manera, no podria accedir. A través de la participació en aquestes activitats que impliquen un desafiament físic i emocional, les intervencions d’aprenentatge a través d’aventures a l’aire lliure poden ajudar l’alumnat a desenvolupar habilitats no cognitives, com la resiliència, l’autoestima i la motivació. 

 

L’aplicació d’aquestes habilitats no cognitives a l’aula pot tenir, alhora, un efecte positiu en els resultats acadèmics. Però les evidències que relacionen les habilitats no cognitives i el rendiment de l’alumnat són dèbils i, per tant, les escoles han d’avaluar minuciosament l’impacte de les intervencions d’aprenentatge a l’aire lliure en el rendiment de l’alumnat, si aquest és el resultat que esperen.

Com ho pots implementar al teu entorn educatiu?

Les metodologies d’aprenentatge a través d’aventures a l’aire lliure són molt diverses. Un possible mecanisme per influir en els resultats de l’alumnat podria ser el desenvolupament d’habilitats no cognitives, com la resiliència, l’autoestima i la motivació. A l’hora d’implementar l’aprenentatge a través d’aventures a l’aire lliure, les escoles s’han de plantejar incloure:

  • Activitats que suposin un desafiament físic i emocional per a l’alumnat.
  • Oportunitats d’aprenentatge col·laboratiu, resolució de problemes i anàlisi explícita de les emocions i els processos de reflexió.
  • Suport a l’alumnat per superar les dificultats i aconseguir bons resultats.
  • Desenvolupament de la relació entre la persona adulta i l’alumnat quan tots tornen a l’escola.

 

Tenint en compte les evidències escasses, és especialment important supervisar els beneficis que s’obtenen d’utilitzar l’aprenentatge a través d’aventures a l’aire lliure com a mètode de millora del rendiment.

 

Les intervencions d’aprenentatge a través d’aventures a l’aire lliure varien quant a la durada. Poden ser cursos més breus organitzats al centre educatiu o en centres locals de lleure a l’aire lliure; sessions periòdiques durant un període prolongat o cursos més intensius amb allotjament inclòs que s’acostumen a impartir durant una setmana o dues.

Cost

La implementació de l’aprenentatge a través d’aventures a l’aire lliure també exigeix una dedicació moderada del personal docent en comparació amb altres metodologies. Les experiències d’aventures a l’aire lliure les ha d’oferir personal qualificat amb les garanties adequades per gestionar els riscos físics que impliquen per a l’alumnat.

 

A més del temps i el cost, els líders escolars han de tenir en compte com maximitzar l’impacte positiu de l’aprenentatge a través d’aventures a l’aire lliure en les habilitats no cognitives de l’alumnat dins de l’aula.

Quina fiabilitat tenen les evidències?

La fiabilitat de les evidències entorn de l’aprenentatge a través d’aventures a l’aire lliure es considera molt baixa. En el cas de temes amb evidències molt escasses, no es mostra un progrés en mesos. Només es van identificar 9 estudis que compleixen els criteris d’inclusió indicats prèviament. Cap d’aquests estudis no es va avaluar de manera independent.