Aprenentatge social i emocional

Evidència

Aprenentatge social i emocional

Les intervencions que se centren en l’aprenentatge social i emocional pretenen millorar la interacció de l’alumnat entre si i l’autogestió de les emocions, en lloc de centrar-se directament en els elements acadèmics o cognitius de l’aprenentatge.


0

+ 4

54

En què consisteix?

Les intervencions en l’aprenentatge social i emocional poden centrar-se en les maneres en què l’estudiantat treballa (i col·labora) amb la resta d’alumnat, el professorat, la família o la comunitat. 

 

Es poden identificar tres categories principals d’intervencions sobre l’aprenentatge social i emocional: 

 • Programes universals que solen tenir lloc a l’aula. 
 • Programes més especialitzats dirigits a estudiants amb necessitats socials o emocionals particulars. 
 • Metodologies centrades en l’escola per desenvolupar uns valors escolars positius, l’objectiu dels quals també és promoure un compromís més gran amb el procés d’aprenentatge. 

Conclusions principals

 1. Les metodologies d’aprenentatge social i emocional (SEL, per les sigles en anglès) tenen un impacte positiu mitjà de 4 mesos addicionals de progrés en el rendiment acadèmic durant un curs escolar. Però aquest resultat és molt poc fiable, de manera que els centres educatius haurien de prestar una atenció especial a supervisar l’eficàcia de les metodologies de SEL als seus entorns educatius.
 2. Els estudis inclosos al Toolkit se centren principalment en el rendiment acadèmic, però és important tenir en compte els altres beneficis de les intervencions de SEL. Poder gestionar les emocions de manera eficaç és beneficiós per als infants i els adolescents, encara que no es tradueixi en notes de matemàtiques o de lectura.
 3. Si bé les metodologies d’aprenentatge social i emocional selectives semblen tenir més impacte de mitjana, les diferents metodologies no s’han de considerar excloents, ja que la majoria dels centres educatius es beneficiaran d’utilitzar una combinació d’aprenentatge social i emocional a tota l’aula i un suport adreçat a alumnes amb necessitats socials i emocionals concretes.
 4. Les evidències indiquen que les metodologies que se centren a millorar la interacció social entre alumnes són molt prometedores.

Quina eficàcia té?

L’impacte mitjà de les intervencions de SEL que s’implementen amb èxit és de quatre mesos addicionals de progrés al llarg del curs acadèmic. Així i tot, la fiabilitat d’aquestes evidències és molt baixa, i per això els centres educatius haurien de supervisar detingudament l’eficàcia de les intervencions als seus propis entorns. A més del rendiment acadèmic, les intervencions de SEL tenen efectes identificables i valuosos en l’actitud enfront de l’aprenentatge i les relacions socials al centre educatiu.

 

Tot i que gairebé sempre es considera que les intervencions de SEL milloren els resultats emocionals i d’actitud, no totes les intervencions són igual d’efectives en la millora dels assoliments acadèmics. Les probabilitats de millora són més grans quan aquestes metodologies estan integrades en pràctiques educatives rutinàries i fonamentades pel desenvolupament professional i la formació del personal docent. A més, altres aspectes que semblen importants són la implementació del programa i el nivell de compromís amb la metodologia del professorat.
 

Més enllà de la mitjana

Les intervencions en l’alumnat de secundària solen ser més eficaces (+5 mesos) que les avaluades a les escoles de primària (+4 mesos).
Els efectes acostumen a ser lleugerament més grans en els resultats de lectoescriptura (+4 mesos) que en matemàtiques (+3 mesos).
Les intervencions que se centren a millorar la interacció social solen tenir més èxit (+6 mesos) que les que se centren en el rendiment personal i acadèmic (+4 mesos) o les destinades a evitar el comportament problemàtic (+5 mesos).
Les sessions més breus (uns 30 minuts) i freqüents (4-5 vegades a la setmana) semblen ser l’estructura que funciona millor en aquestes intervencions.

Disminuir la bretxa del desavantatge

Les evidències suggereixen que els infants d’entorns desafavorits tenen, de mitjana, habilitats de SEL menys desenvolupades a totes les edats que els seus companys més acomodats. És probable que aquestes habilitats influeixin en un seguit de resultats: unes habilitats de SEL menys desenvolupades es relacionen amb una salut mental pitjor i un rendiment acadèmic més baix.

 

Les intervencions de SEL en educació han demostrat millorar les habilitats de SEL i, per tant, és probable que ajudin els alumnes desafavorits a entendre i entaular relacions sanes amb els companys i en l’autogestió de les emocions, fet que posteriorment pot augmentar el rendiment acadèmic.

 

Les escoles han d’analitzar detingudament com s’implementen les metodologies dirigides a donar suport a alumnat amb necessitats socials o emocionals addicionals. Les necessitats de SEL es basaran en diversos factors que poden no correspondre’s amb el progrés acadèmic i han de ser objecte d’una supervisió minuciosa.

Com ho pots implementar al teu entorn educatiu?

L’aprenentatge social i emocional és important en si mateix. El mecanisme mitjançant el qual les metodologies repercuteixen en el rendiment acadèmic pot incloure la millora de la implicació en l’aprenentatge o les habilitats d’autogestió. Si l’objectiu dels centres educatius és millorar una habilitat en concret, han d’analitzar detingudament això:

 • Com s’integrarà i s’exposarà la intervenció de SEL a tot el centre educatiu.
 • Com s’identifiquen els alumnes que necessiten ajuda addicional en matèria de SEL i se’ls proporciona suport dirigit.

 

Les intervencions de SEL solen dur-se a terme durant un període predefinit si es fan servir com una intervenció dirigida (p. ex., durant un trimestre), tot i que també es poden aplicar durant un curs acadèmic (p. ex., si pretenen un canvi a tot el centre educatiu).
 

Cost

En general, els costos mitjans d’implementar intervencions de SEL es consideren molt baixos. Els costos associats a les intervencions de SEL es deriven de la formació i el desenvolupament professionals del personal docent, i la majoria són costos inicials.

 

Si bé el cost mitjà estimat de les metodologies de SEL és molt baix, l’opció d’adquirir llibres, recursos i materials addicionals i la formació i el suport continus fan que els costos puguin variar de molt baixos a moderats.
 

Quina fiabilitat tenen les evidències?

La fiabilitat de les evidències entorn de les metodologies de SEL es considera molt baixa. Es van identificar 54 estudis que compleixen els criteris d’inclusió del Toolkit. El tema va perdre diversos graus de solidesa en l’evidència:

 • Un gran percentatge dels estudis no es van avaluar de manera independent. Les avaluacions fetes per organitzacions vinculades a la metodologia, per exemple, proveïdors comercials, solen tenir un impacte més gran, cosa que pot influir en l’impacte general del tema.
 • Hi ha una gran variació per causes desconegudes entre els resultats inclosos en el tema. Totes les revisions mostren certa variació en els resultats, i per això és important analitzar més enllà de la mitjana. La variació per causes desconegudes (o heterogeneïtat) redueix la certesa que tenim en els resultats de maneres que no hem pogut provar en analitzar com el context, la metodologia o l’enfocament influeixen en l’impacte.