Classes individuals

Evidència

Classes individuals


0

Impacte


+ 5 mesos


Les classes individuals són impartides per professorat, professorat auxiliar o una altra persona adulta que ofereix l’alumnat suport intensiu individual. Poden tenir lloc fora de l’horari lectiu com a ensenyament addicional, per exemple, com a part d’un programa d’extensió del temps lectiu o d’una escola d’estiu, o com a substitutes d’altres lliçons.

Impacte

En general, les evidències són sistemàtiques i sòlides, en especial per a l’alumnat més jove que està per darrere dels seus iguals en primària, i per assignatures com lectura i matemàtiques (hi ha menys estudis sobre educació secundària o altres assignatures).

Els efectes en estudiants procedents d’entorns desafavorits també tendeixen a ser particularment positius.

Seguretat

Les evidències indiquen que les classes individuals poden ser eficaces, amb un progrés addicional mitjà d’uns cinc mesos.

Les sessions curtes i regulars (al voltant dels 30 minuts, entre tres i cinc cops per setmana) durant un període de temps determinat (entre sis i dotze setmanes) semblen tenir un impacte òptim. Les evidències també indiquen que les classes han de ser complementàries a l’ensenyament normal, però estar vinculades de manera explícita a aquest, i el professorat ha de controlar el progrés per garantir que són beneficioses.

Els estudis que comparen les classes individuals amb les de grups reduïts mostren resultats mixts; en alguns casos, les classes individuals han suposat una major millora, mentre que, en altres, les classes en grups de dos o tres han resultat igual o fins i tot més eficaces. La variabilitat dels resultats pot indicar que el que importa és el tipus concret o la qualitat de l’ensenyament impartit a grups molt reduïts, més que la mida exacta d’aquests grups.

Els programes que inclouen professorat auxiliar o personal voluntari poden tenir un impacte valuós, però tendeixen a ser menys eficaços que els que utilitzen professorat amb experiència i format específicament, que tenen, de mitjana, quasi el doble d’efecte. Quan el personal voluntari o el professorat auxiliar imparteix les classes, hi ha proves del fet que és aconsellable la formació i la utilització d’un programa estructurat.

Cost

Un programa eficient normal hauria d’incloure 30 minuts de tutoria, cinc cops per setmana, durant 12 setmanes, cosa que suposaria al voltant de quatre jornades completes per al professorat, amb una despesa elevada per alumne. Les despeses es reduirien si el programa el portés a terme el professorat auxiliar, malgrat que l’evidència ha demostrat que l’impacte sol ser major si el porta a terme el professorat. En general, les despeses es consideren elevades.

Hi ha evidències que demostren que les classes en grups reduïts poden aportar beneficis similars a un cost menor.

Què hauries de tenir en compte?

  Abans d’implementar aquesta estratègia a l’ entorn educatiu, cal tenir en compte que:

  1. Les classes individuals són molt eficaces per ajudar l’alumnat a posar-se al dia, però són relativament cares. Ha considerat utilitzar les classes en grups reduïts i avaluar-ne l’impacte?

  2. És més probable que les classes tinguin impacte si són addicionals i estan vinculades de forma explícita a les lliçons normals.

  3. Ha considerat com donarà suport a l’alumnat i al professorat habitual per garantir que l’impacte es manté en tornar a les classes normals?

  4. En el cas de les classes individuals impartides per professorat auxiliar, és probable que les intervencions siguin particularment beneficioses quan aquests tenen experiència i estan ben formats. Quin tipus de formació i suport ha proporcionat?

  5. S’han avaluat de forma rigorosa diversos programes individuals impartits per professorat auxiliar i s’ha demostrat la seva eficàcia. Si el centre educatiu té la intenció de comprar un programa, s’ha considerat algun d’aquests?

Veure Apèndix

Uneix-te a EduCaixa i estigues al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional.