Un cervell més feliç aprèn millor

Estudi

Un cervell més feliç aprèn millor

Els beneficis de l'educació socioemocional


0

Nivell educatiu

  • Professorat
  • ESO
  • Batxillerat i cicles formatius
  • Educació infantil
  • Educació primària

Àrea de coneixement

  • Educació emocional
  • Formació de professorat
  • Avaluació Educativa

Competències

  • Competència personal, social i aprendre a aprendre

Com influeix la felicitat en l'aprenentatge?

Els infants que reben educació socioemocional a l’escola aprenen més i rendeixen millor a l’escola? A la comunitat científica hi ha un acord generalitzat respecte dels beneficis que tenen els programes escolars d’aprenentatge socioemocional amb relació a la competència socioemocional dels infants, el seu benestar psicològic i fins i tot els assoliments acadèmics. Sabem que un cervell feliç és un cervell que aprèn. Però no sabem gaires coses sobre els mecanismes que fan que una cosa connecti amb l’altra, és a dir, com l’educació socioemocional condueix a un millor rendiment escolar i en quina mesura.

El repte d’indagar-hi el van assumir Margarita Panayiotou i els seus col·legues del Manchester Institute of Education amb una investigació que s’ha publicat aquest 2019 a Contemporary Educational Psycology.

Els investigadors van analitzar les dades generades en un assaig aleatori fet amb alumnat de 45 escoles de primària d’Anglaterra en les quals s’aplica el programa curricular d’educació socioemocional denominat PATHS (Promoting Alternative Thinking Strategies).

Van disposar d’una mostra longitudinal de 1.626 infants, dels quals es van recaptar dades entre els 9 i els 12 anys sobre aquests quatre factors: competència socioemocional, sentiment de vinculació amb l’escola, problemes de salut mental (per exemple, hiperactivitat, trastorns de conducta, ansietat i estrès emocional) i assoliment acadèmic. L’objectiu era explorar com interactuaven aquestes quatre variables al llarg del temps i esbrinar quina influència tenia en aquestes interaccions haver rebut una educació socioemocional.

La competència socioemocional va resultar tenir una influència positiva en el sentiment de vinculació amb l’escola i també en la salut mental dels infants. Es va poder comprovar que, com més competències socioemocionals, menys dificultats d’aprenentatge d’origen mental tenen (menys ansietat, hiperactivitat, etc.).

En aquest sentit, la intervenció educativa del programa d’aprenentatge socioemocional es va poder interpretar no com una causa directa d’assoliments acadèmics millors, sinó com un predictor de millora en aquest sentit pels efectes positius que té sobre la salut mental dels infants i, en conseqüència, sobre una disminució hipotètica de les dificultats d’aprenentatge d’origen psicològic.

Pel que fa a una vinculació més gran amb l’escola producte de l’educació socioemocional, no es va poder comprovar una relació positiva amb millors assoliments acadèmics.

Les troballes d’aquesta complexa investigació apunten a la revisió de les expectatives que es poden arribar a dipositar en l’educació socioemocional com a estratègia per elevar el rendiment acadèmic. El que sí que sembla indubtable és que l’aprenentatge socioemocional a l’escola (SEL, per les sigles en anglès) millora la salut del cervell que aprèn.

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.