Reducció de la ràtio d’alumnes per classe

Evidència

Reducció de la ràtio d’alumnes per classe


0

Impacte


+ 3 mesos


A mesura que la mida de la classe o del grup d’aprenentatge es redueix, la gamma de metodologies que pot utilitzar el professorat i la quantitat d’atenció que rebrà cada estudiant augmenten, millorant els resultats de l’alumnat.

Impacte

Reduir la ràtio d'estudiants per aula sembla generar un progrés addicional d'uns tres mesos, de mitjana. Intuïtivament, sembla evident que reduir aquesta ràtio millorarà la qualitat de l'ensenyament i l'aprenentatge, per exemple, augmentant la quantitat de comentaris de qualitat o l'atenció individualitzada que rep l'alumnat. No obstant això, de mitjana, les evidències no revelen efectes particularment importants ni evidents fins que la ràtio es redueix considerablement, a menys de 20 o fins i tot 15 estudiants. Sembla molt complicat aconseguir millores quan la ràtio es redueix de manera modesta, a xifres superiors a 20 estudiants, per exemple, amb una reducció de 30 a 25 estudiants.

La qüestió clau sembla ser si la reducció és prou significativa per a permetre que el professorat canviï la seva metodologia d'ensenyament quan treballa amb un grup més reduït d'estudiants i si, com a conseqüència, l'alumnat modifica les seves conductes d'aprenentatge. Si no es produeix cap canvi, llavors, potser no resulta sorprenent que sigui poc probable que l'aprenentatge millori. Quan un canvi en la metodologia d'ensenyament ve acompanyat d'una reducció de la ràtio d'estudiants per aula (alguna cosa que sembla difícil d'aconseguir fins que les aules tinguin menys d'uns 20 estudiants), llavors, es poden identificar beneficis en el rendiment escolar, a més de les millores observades en la conducta i l'actitud. En alguns estudis, aquests beneficis persisteixen diversos anys (des de l'inici de l'educació primària fins a, almenys, el final de l'educació primària).

Existeixen unes certes evidències que la reducció de la ràtio d'estudiants per aula pot resultar més efectiva quan ve acompanyada del desenvolupament professional del professorat centrat en les metodologies i habilitats docents. Algunes evidències suggereixen que es documenten efectes lleugerament superiors en alumnat amb un baix rendiment i, en el cas d'estudiants molt joves, l'alumnat que té un nivell socioeconòmic més baix.
Les aules amb menys estudiants també poden brindar més oportunitats al professorat perquè desenvolupi noves habilitats i metodologies.

Evidències a Espanya

​​​​​​​A Espanya no s’han identificat estudis experimentals que investiguin la correlació d’una disminució de la ràtio alumnes-docent amb el rendiment acadèmic. Aquest objecte d’estudi s’ha abordat a través d’anàlisis estadístiques, basades en els informes fets per organismes internacionals, que confirmen que la ràtio del nombre d’estudiants per docent a Espanya està per sota de la mitjana de l’OCDE. Segons l’informe Talis 2018,[1] a primària la ràtio és de 13 estudiants per docent, 9 estudiants menys que a França. Aquest mateix informe[2] recull la percepció dels docents sobre el tema. El 85 % dels docents van manifestar que dedicarien un increment del pressupost a reduir la mida de les classes contractant més personal.

Precisament, és la percepció dels docents sobre això i l’impacte que té la ràtio sobre el seu estat anímic i l’acompliment professional el que ha estat objecte dels estudis sobre el tema a Espanya. Basats en qüestionaris i entrevistes, recullen una percepció majoritària sobre la necessitat de reduir la ràtio i, amb un èmfasi especial, quan s’aborden necessitats educatives especials. A aquesta tipologia d’estudis i conclusions responen les dues referències d’investigacions que es presenten: Casla et al. (2014) i Díaz i Caballero (2014).

Si bé no s’ha pogut evidenciar que la reducció de la ràtio impacta positivament en la millora del rendiment acadèmic de l’alumnat, sí que sembla que influiria en l’acompliment professional i el benestar emocional del docent.

 

[1] https://www.educacionyfp.gob.es/inee/dam/jcr:047dfc41-acf6-444a-8e4e-4e5916343a88/talis2018-online-20190807.pdf

[2] https://www.magisnet.com/2019/06/talis-2018-asi-se-ven-los-profesores-y-directores-en-espana/

Quina eficàcia té?

Costos i consideracions.

Cost

La reducció de la mida de les classes perquè pugui proporcionar un efecte beneficiós significatiu probablement és cara. Les proves suggereixen que les classes s'haurien de reduir a entre 15 i 20 estudiants. Els costos del professorat derivats de dividir una classe de 30 estudiants en 2 classes de 15 estudiants cadascuna seria d'uns 950 € per estudiant. Aquesta xifra no preveu el cost d'aules addicionals. Els costos totals s'han estimat com a alts.

Què hauries de tenir en compte?

  Abans d’implementar aquesta estratègia a l’ entorn educatiu, cal tenir en compte que:

  1. És poc probable que les reduccions petites en la mida de les classes (per exemple, de 30 a 25 alumnes) siguin rentables en comparació amb altres estratègies.

  2. Per a l’estudiantat més jove, reduir la mida de la classe pot proporcionar beneficis a llarg termini.

  3. Les classes amb ràtios més petites només tenen un impacte en l’aprenentatge si la reducció permet el professorat ensenyar d’una forma diferent. S’ha considerat com s’ajustaran les estratègies docents i quin desenvolupament professional serà necessari?

  4. És probable que els beneficis de les classes amb una mida reduïda radiquin en la major flexibilitat per organitzar l’alumnat, i en la qualitat i la quantitat de feedback que aquest rep (veure feedback). S’ha considerat com s’organitzarà l’aprenentatge en classes més reduïdes i com es milloraran el feedback que rep l’alumnat?

  5. Com a alternativa a reduir la mida de la classe, ha considerat canviar la forma en què es distribueix el personal (tant el professorat habitual com l’auxiliar) de forma que el professorat pugui treballar de forma més intensiva amb els grups reduïts? (veure classes en grups reduïts)

Veure Apèndix

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.

 


 
0.0
Encara no hi ha cap comentari. Sigues el primer a enviar comentaris.

Valoració mitjana global sobre 5

Basada en 0 valoracions