Vídeo (Català)

Els diners, la inflació i els bancs centrals

Nivell educatiu

 • Batxillerat i cicles formatius
 • ESO

Àrea de coneixement

 • Ciències socials
 • Emprenedoria

Competències

 • Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria
 • Competència personal, social i aprendre a aprendre
 • Competència emprenedora

Idioma

 • Català
 • Castellà

Duració

 • 6 min. 39 seg.

Metodologia

 • Aprenentatge cooperatiu

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

Els bancs centrals es creen de forma independent del Govern amb l’objectiu primordial de controlar la inflació. A aquest efecte, se’ls dota d’un instrument bàsic, el monopoli de la creació de diners, ja que són els únics que poden imprimir o crear moneda.

L’alumnat coneixerà les seves característiques i de quina manera la resta dels bancs estan supeditats al seu control i supervisió. Entendrà que, a través de les polítiques monetàries, el banc central marca el preu bàsic dels diners.

Nivell de Competència Digital Docent

Et recomanem emprar aquest recurs amb els Nivells de Competència Digital Docent:

 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

 • 1
  Conèixer el paper del Banc Central en la política monetària per al control bàsic de la inflació.
 • 2
  Comprendre el mecanisme de transmissió entre les decisions del Banc Central i els seus efectes per a les persones.

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Ja han comentat

3 / 5 | 1 valoració
img-preview Alexandra Soriano
18/03/2022 3

Material relacionat