Vídeo (Català)

La producció: què és el PIB?

Nivell educatiu

 • Batxillerat i cicles formatius
 • ESO

Àrea de coneixement

 • Ciències socials
 • Emprenedoria

Competències

 • Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria
 • Competència emprenedora
 • Competència ciutadana

Idioma

 • Castellà
 • Català

Duració

 • 6 min. 36 seg.

Metodologia

 • Aprenentatge cooperatiu

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

La variable macroeconòmica més citada és el producte interior brut (PIB). Amb aquest recurs, l’alumnat podrà aprendre que el PIB d’un país és la seva producció de béns i serveis en un període determinat. Normalment, el creixement d’un país es mesura comparant el seu PIB entre dos períodes de temps. Si un país o zona geogràfica augmenta el seu PIB de forma notable, es considera que aquest creixement afavoreix el benestar dels seus habitants.

Nivell de Competència Digital Docent

Et recomanem emprar aquest recurs amb els Nivells de Competència Digital Docent:

 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

 • 1
  Conèixer el producte interior brut (PIB) i el que indica.
 • 2
  Conèixer els diferents conceptes que el componen, la quantificació dels quals permet calcular-lo.

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Material relacionat