Infografia (Català)

La investigació del romànic

recurso-img

Nivell educatiu

 • Batxillerat i cicles formatius
 • Educació primària
 • ESO

Àrea de coneixement

 • Ciències socials
 • Visual i plàstica

Competències

 • Competència en consciència i expressió cultural
 • Competència personal, social i aprendre a aprendre

Idioma

 • Català
 • Castellà

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

Amb aquest recurs, l’alumnat podrà conèixer les claus de dos projectes, l’un dut a terme en el passat i l’altre en el present, que han buscat conservar i difondre les pintures murals del romànic.

La comparació entre aquests dos projectes li permetrà conèixer els canvis que ha experimentat la investigació del passat i reflexionar sobre el concepte de tresor arqueològic.

Nivell de Competència Digital Docent

 • A1
 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

 • 1
  Donar a conèixer i comparar dos projectes relacionats amb la investigació del romànic.
 • 2
  Conèixer els canvis experimentats per la investigació del passat.
 • 3
  Valorar la necessitat d’investigar el passat.

Exemples d'ús

Del recurs també es desprèn:

 • Quines són algunes de les entitats que, abans i ara, impulsen i organitzen l’estudi del passat.
 • Com podia ser en aquella època el territori d’estudi i els canvis que presentava respecte de l’actualitat.
 • Com es van formar les primeres col·leccions dels museus catalans.

La informació es pot completar buscant material sobre:

 • Els moviments culturals del Romanticisme, la Renaixença i el Noucentisme.
 • L’arqueologia com a ciència bàsica per a l’estudi dels vestigis del passat.
 • Altres projectes d’investigació o expedicions arqueològiques.

Alguns objectius per a totes les etapes educatives, a partir del cicle mitjà de primària:

 • Conèixer treballs d’investigació culturals.
 • Comprendre com es recullen dades sobre les formes de vida i les activitats humanes del passat.
 • Valorar actuacions que contribueixen a la protecció i la difusió del patrimoni cultural.

Alguns objectius per a ESO i batxillerat:

 • Observar el patrimoni romànic des d’una mirada científica.
 • Situar el coneixement científic en el seu context històric.
 • Entendre el redescobriment del romànic com a esdeveniment cultural significatiu del segle XX.

Cada càpsula constitueix una bona eina per fer treballs de síntesi i projectes de recerca. També ho és el conjunt de les set càpsules.

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Material relacionat