Vídeo (Català)

L’ètica individual en una economia global

Nivell educatiu

 • Batxillerat i cicles formatius
 • ESO

Àrea de coneixement

 • Ciències socials
 • Emprenedoria

Competències

 • Competència personal, social i aprendre a aprendre
 • Competència emprenedora

Idioma

 • Català
 • Castellà

Duració

 • 5 min. 35 seg.

Metodologia

 • Aprenentatge cooperatiu

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

L’economia és una ciència social. Les relacions humanes són l’objecte últim del seu camp d’estudi. Per això, les interaccions econòmiques que tenen lloc entre les persones no són independents de les seves consideracions ètiques.

Amb el recurs següent, l’alumnat podrà entendre que el compromís ètic d’una persona influeix de forma cada vegada més directa en el seu comportament econòmic.

Nivell de Competència Digital Docent

Et recomanem emprar aquest recurs amb els Nivells de Competència Digital Docent:

 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

 • 1
  Comprendre que les decisions individuals afecten d’alguna manera tota la societat.
 • 2
  Entendre que governs i empreses poden tractar d’establir lleis o reglaments.

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Material relacionat