Vídeo (Català)

Escenografia Commedia dell' Arte

Nivell educatiu

 • Batxillerat i cicles formatius
 • ESO

Àrea de coneixement

 • Ciències socials
 • Visual i plàstica

Competències

 • Competència en consciència i expressió cultural
 • Competència personal, social i aprendre a aprendre

Idioma

 • Català
 • Castellà

Duració

 • 5 min. 52 seg.

Metodologia

 • Aprenentatge cooperatiu

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

Després de reflexionar sobre la manera com els objectes d’una obra poden ser i han de ser representatius d’alguns personatges, èpoques o situacions, l’interactiu se centra en la possibilitat de representar simbòlicament l’escenografia de la Commedia dell’Arte.

L’alumnat aprendrà que la interpretació poètica de la realitat en aquestes obres es pot fer a través de la metàfora, l’el·lipsi, la sinècdoque o metonímia i l’equívoc.

Nivell de Competència Digital Docent

Et recomanem emprar aquest recurs amb els Nivells de Competència Digital Docent:

 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

 • 1
  Reflexionar sobre la importància del llenguatge poètic.
 • 2
  Entendre que els objectes utilitzats en una escenografia han de representar els elements que apareixen a l’obra.
 • 3
  Descobrir el teatre com a font de coneixement artístic i social.

Exemples d'ús

Es pot triar una obra de teatre i treballar-ne, per grups, l'attrezzo de dues maneres: d'una manera «clàssica» i mitjançant l'ús de la metàfora. També es pot fer una maqueta senzilla que representi cadascuna de les idees.

El/la professor/a pot mostrar diverses imatges d'obres de teatre per obrir un debat en grup gran sobre l'escenografia utilitzada.

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Material relacionat

 • Escenografia Commedia dell'Arte - Crèdits

  (PDF 79Kb)

  Descàrrega
 • L'escenografia a la Commedia dell'Arte la metàfora i la vida dels objectes

  (ZIP 35583Kb)

  Descàrrega