Vídeo (Català)

El consum: entre l’estalvi i la inversió

Nivell educatiu

 • Batxillerat i cicles formatius
 • ESO

Àrea de coneixement

 • Ciències socials
 • Emprenedoria

Competències

 • Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria
 • Competència personal, social i aprendre a aprendre
 • Competència ciutadana

Idioma

 • Castellà
 • Català

Duració

 • 5 min. 32 seg.

Metodologia

 • Aprenentatge cooperatiu

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

Amb aquest vídeo, l’alumnat podrà entendre que allò que un país produeix es pot consumir o es pot estalviar, i que tant el consum com l’estalvi poden ser privats o públics. La capacitat d’estalvi d’un país també es pot entendre com la seva capacitat d’inversió, que determina la seva capacitat de créixer en el futur

Nivell de Competència Digital Docent

Et recomanem emprar aquest recurs amb els Nivells de Competència Digital Docent:

 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

 • 1
  Assumir que, perquè un país pugui invertir, ha de tenir capacitat d’estalvi.
 • 2
  Comprendre els conceptes i els processos del creixement econòmic.

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Material relacionat