Vídeo (Castellà)

El model actual de consum energètic

Nivell educatiu

 • Batxillerat i cicles formatius
 • ESO

Àrea de coneixement

 • Sensibilització social
 • Tecnologia i Matemàtiques
 • Ciències de la naturalesa - Física i Química

Competències

 • Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria

Idioma

 • Castellà

Duració

 • 5 min. 13 seg.

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

A través d’aquest vídeo, l’alumnat coneixerà les perspectives del consum energètic del futur, així com l’origen de les fonts d’energia. De la mà del professor Pedro Gómez-Romero, el vídeo aborda qüestions com el rol dels països emergents, per acabar plantejant si el model actual de consum energètic és sostenible

Nivell de Competència Digital Docent

Et recomanem emprar aquest recurs amb els Nivells de Competència Digital Docent:

 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

 • 1
  Reflexionar sobre l’augment del consum d’energia global i les seves conseqüències mediambientals.
 • 2
  Conèixer el paper del sol com a font d’energia dels combustibles fòssils.
 • 3
  Entendre la necessitat de canviar el model de consum.

Quant al recurs

Més informació:

· Cienciateca http://www.cienciateca.com/

· Gómez-Romero, P. (2007). Un planeta en busca de energía. Madrid: Síntesis.

 

Exemples d'ús

Després del visionat del vídeo, es proposa aprofundir en el tema de l’índex de desenvolupament humà analitzant la gràfica de la pàgina Cienciateca (http://www.cienciateca.com/energiaverde.html), a partir de la qual es poden plantejar les preguntes següents:

 • Quina societat es considera que viu millor? I quina viu pitjor?
 • Es pot relacionar de forma directa la qualitat de vida d’una societat amb el seu consum d’energia exosomàtica?
 • Quins altres factors poden influir en l’augment de la qualitat de vida d’una societat?

Per conèixer el tipus d’energia que es consumeix actualment, es proposa que l’alumnat busqui informació sobre les principals fonts d’energia i ompli una taula amb les característiques següents sobre les fonts d’energia: tipus d’energia, origen, usos habituals, % de producció, costos econòmics, costos mediambientals. Una vegada confeccionada la taula, es poden elaborar diferents gràfiques que sintetitzin la informació més rellevant.

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Material relacionat