Nivell educatiu

 • Batxillerat i cicles formatius
 • Educació primària
 • ESO

Àrea de coneixement

 • Visual i plàstica

Competències

 • Artística i cultural
 • Matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

Idioma

 • Catalan

Any

 • 2016

Descripció

Quan Piranesi va viatjar a Roma com a estudiant d’arquitectura, es va apassionar per les restes dels edificis de la ciutat antiga. Aquelles ruïnes estaven degradades pel pas del temps i l’oblit, i Piranesi, per recuperar, enaltir i difondre la importància que tenien, es va dedicar a registrar-les i recrear-les per mitjançant el gravat.

Amb aquest recurs, l’alumnat descobrirà per què es considera que Piranesi és un dels pares de l’arqueologia moderna i com es va convertir en un dels primers a estudiar-la per fomentar el seu interès.

Objectiu

· Conèixer una manifestació cultural i artística.

· Comprendre la interdisciplinarietat en l’art.

· Valorar el vincle entre el passat, el present i el futur.

Competències a adquirir

 • Competència artística i cultural

 • Competència matematica i competencias bàsiques en ciència i tecnología

Exemples d'ús

Suggerim que aquest recurs sigui utilitzat a l'aula per:

 • Descobrir, a través d'aquests gravats, alguns dels edificis (basíliques, temples, mausoleus, circs, amfiteatres, termes, mercats...) i obres d'enginyeria (pont) d'època romana que interessaven a Piranesi. 

 • Fixar-se com en destaca tant els elements arquitectònics (arcs, voltes, cúpules, pilars i columnes amb capitells, escales, frontons...) com els guarniments i objectes que els embelleixen (fornícules i pedestals amb escultures, altars, estucs, motllures...), i els aplica amb profusió i monumentalitat.

 • Valorar i reflexionar sobre la intenció i els objectius de l'artista en representar-los d'aquesta manera: d'una banda, com a ruïnes abandonades i cobertes de vegetació, denunciant-ne l'oblit amb el pas del temps i, de l'altra, recreant-los amb imaginació i majestuositat per tal que fossin un exemple a seguir.

 • Havent observat en les estampes el que fa Piranesi, triar algun edifici actual per reconstruir-lo de nou, afegint-hi amb creativitat els elements arquitectònics característics d'època romana o de qualsevol altra època antiga que s'estigui estudiant en l'etapa educativa corresponent.

Proposem també que s'apliqui l'activitat sobre el terreny cercant i fotografiant en l'entorn algunes construccions neoclàssiques o actuals que continguin elements constructius d'inspiració clàssica. 

ALTRA INFORMACIÓ DIDÀCTICA

El contingut del recurs es pot complementar:

 • Cercant per Internet altres gravats de Piranesi de tema arquitectònic per observar-ne els detalls.

 • Buscant informació sobre les cultures de la Il·lustració, el neoclassicisme i el romanticisme, per contextualitzar el personatge i la seva obra.

 • Desenvolupant els temes d'urbanisme, arquitectura i enginyeria d'època romana, a la pàgina web «Romanorum Vita»: http://www.spanisharts.com/arquitectura/roma_urbano.html i https://www.youtube.com/watch?v=pqfOGIwcK1Q&feature=related

 • Investigant sobre les tasques que duen a terme els arquitectes actualment i comparant-ho amb les de la faceta arquitectònica de Piranesi.  

Vols fer ús dels recursos educatius que tenim preparats per al teu alumnat? Uneix-te a EduCaixa i comença a fer-los servir a l'aula.