Microsite (Català)

MiniCanvas

recurso-img

Nivell educatiu

 • Batxillerat i cicles formatius
 • ESO

Àrea de coneixement

 • Emprenedoria

Competències

 • Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria
 • Competència personal, social i aprendre a aprendre
 • Competència emprenedora

Idioma

 • Català
 • Castellà

Any

 • 2015

Metodologia

 • Gamificació

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

En aquest interactiu, l’alumnat ha de fer el MiniCanvas de dues propostes empresarials diferents i identificar els quatre elements que el componen: producte, clients, canal i relació. D’aquesta manera aprendrà que, per atorgar valor a una proposta, cal treballar aquests conceptes, ja que ajuden a sintetitzar els aspectes més importants de qualsevol projecte.

Nivell de Competència Digital Docent

Et recomanem emprar aquest recurs amb els Nivells de Competència Digital Docent:

 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

 • 1
  Familiaritzar-se amb un model de negoci concret, el MiniCanvas.
 • 2
  Aprendre a treballar diferents propostes empresarials.
 • 3
  Identificar els elements clau d’un model de negoci.
 • 4
  Saber concretar una idea en una proposta empresarial.

Quant al recurs

Amb aquest interactiu, l’alumnat treballarà dues propostes empresarials diferents: un servei de venda de carcasses de mòbils i el desenvolupament d’un videojoc sobre dinosaures. Els alumnes han de fer el MiniCanvas de cadascun d’aquests projectes i identificar els quatre elements que el componen: producte, clients, canal i relació. D’aquesta manera aprendran que, per atorgar valor a una proposta, cal treballar aquests conceptes, ja que ajuden a sintetitzar els aspectes més importants de qualsevol projecte.

De forma resumida, l’interactiu següent ajudarà l’alumnat a:

 • Treballar la idea de negoci d’una proposta empresarial.
 • Identificar els elements clau presents en una idea de negoci (MiniCanvas).
 • Focalitzar el projecte cap a l’objectiu de l’activitat: els clients.
 • Organitzar un procés sistemàtic de recollida d’informació a partir de l’elaboració d’una fitxa resum del model de negoci treballat.

Atenció:

A l’apartat «Materials relacionats» es troben els materials per treballar el mòdul 4 (sessions 7 i 8). Es recomana proporcionar a l’alumnat els materials i recursos relacionats amb la sessió 7.

També s’aconsella fer-lo servir tantes vegades com calgui per assegurar l’adquisició dels conceptes clau que es plantegen.

Exemples d'ús

Es recomana realitzar aquest interactiu individualment i treballar després a classe, per grups, el desenvolupament d’una proposta empresarial per posar en pràctica els coneixements apresos.

També es pot jugar a «Qui és qui» en un MiniCanvas. Per fer-ho, es divideix la classe en diferents grups de treball. En aquesta dinàmica, es lliura als membres d’un grup una fitxa en la qual s’ha resolt el MiniCanvas d’una empresa coneguda. A partir d’aquí, els integrants de l’equip han de descriure a la resta de la classe en què consisteix aquest negoci. S’atorguen 3 punts al grup que endevina quin element del MiniCanvas s’està presentant, i 2 punts al que encerta l’empresa descrita. Guanya el grup que obté un nombre de punts més alt.

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Ja han comentat

4 / 5 | 1 valoració
img-preview María Claudia Muñoz
11/10/2022 4

Material relacionat