Vídeo (Català)

Els mercats i la fixació dels preus

Nivell educatiu

 • Batxillerat i cicles formatius
 • ESO

Àrea de coneixement

 • Ciències socials

Competències

 • Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria
 • Competència personal, social i aprendre a aprendre
 • Competència emprenedora

Idioma

 • Català

Duració

 • 6 min. 1 seg.

Metodologia

 • Aprenentatge cooperatiu

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

Els diners són utilitzats per persones i empreses. L’oferta de diners és bàsicament l’estalvi generat per empreses i particulars. La demanda de diners són les persones i empreses que els necessiten, sigui per invertir o per fer despeses de tota mena. En aquest vídeo, l’alumnat podrà entendre que els diners s’intercanvien com qualsevol altre bé: si escassegen els diners, el preu puja, i si hi ha excés de liquiditat, el preu baixa. Els estalviadors decideixen en quin tipus d’actius inverteixen.

Nivell de Competència Digital Docent

Et recomanem emprar aquest recurs amb els Nivells de Competència Digital Docent:

 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

 • 1
  Comprendre l’oferta i la demanda en els mercats financers.
 • 2
  Conèixer els mercats financers principals i els actius que s’hi negocien.

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Ja han comentat

5 / 5 | 1 valoració
img-preview Sergio Careaga
23/03/2021 5

Material relacionat