Vídeo (Català)

Ingressos de l’Estat. Impostos i endeutament

Nivell educatiu

 • Batxillerat i cicles formatius
 • ESO

Àrea de coneixement

 • Ciències socials

Competències

 • Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria
 • Competència personal, social i aprendre a aprendre

Idioma

 • Català

Duració

 • 6 min. 55 seg.

Metodologia

 • Aprenentatge cooperatiu

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

Per poder finançar despesa i inversió pública, els estats han de generar ingressos. Aquests ingressos provenen bàsicament de la captació d’impostos i també de beneficis d’empreses públiques, donacions, etc. En el recurs següent, l’alumnat podrà entendre que l’estratègia de la política fiscal en cada moment és crucial per a una bona gestió pública: Impostos directes i indirectes? Apujar o abaixar impostos? A qui es grava i a qui se subvenciona? Crear nous impostos?

Nivell de Competència Digital Docent

Et recomanem emprar aquest recurs amb els Nivells de Competència Digital Docent:

 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

 • 1
  Comprendre el finançament de l’Estat.
 • 2
  Conèixer els impostos principals.
 • 3
  Conèixer els instruments principals del deute públic.

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Material relacionat