Vídeo (Castellà)

Canvis d'estat

Nivell educatiu

 • ESO
 • Educació primària

Àrea de coneixement

 • Ciències de la naturalesa - Física i Química

Competències

 • Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria
 • Competència personal, social i aprendre a aprendre

Idioma

 • Castellà

Duració

 • 15 min.

Metodologia

 • Aprenentatge cooperatiu

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

Mitjançant la sèrie d’experiments inclosa en aquest vídeo, l’alumnat observarà diferents exemples de canvis entre els principals estats de la matèria. També apreciarà que els canvis d’estat estan vinculats a variacions en la temperatura o la pressió, i reconeixerà exemples de canvis d’estat observables en el seu entorn quotidià.

Així mateix, entendrà la importància de seguir escrupolosament les mesures de seguretat a l’hora de fer certs experiments.

Nivell de Competència Digital Docent

Et recomanem emprar aquest recurs amb els Nivells de Competència Digital Docent:

 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

 • 1
  Reconèixer els estats de la matèria i les seves propietats, i entendre els diferents processos de canvi d’estat de la matèria mitjançant l’experimentació.
 • 2
  Comprendre la relació entre les variacions en la temperatura o la pressió i els canvis d’estat de la matèria.
 • 3
  Relacionar els canvis d’estat de la matèria amb alguns coneixements previs mitjançant exemples quotidians, i corregir idees equivocades mitjançant l’experimentació.
 • 4
  Gaudir de l’experimentació i reconèixer la importància d’observar les mesures de seguretat a l’hora de fer experiments.

Quant al recurs

La matèria es pot trobar en diferents estats d’agregació en funció de la pressió i la temperatura. Tots coneixem els principals estats de la matèria (sòlid, líquid i gasós), però hi ha altres estats d’agregació, com ara el plasma, que, encara que menys freqüents, són presents en la nostra vida quotidiana. El sol, els llums fluorescents i alguns televisors són exemples de l’estat de plasma, un fluid similar a l’estat gasós però en el qual una determinada proporció de les seves partícules està ionitzada.

Variant la temperatura o la pressió, podem canviar la matèria d’un estat a un altre. Per exemple, podem aconseguir que un líquid es converteixi en sòlid disminuint-ne la temperatura. I per passar d’un líquid a un gas l’augmentarem, sempre que la pressió es mantingui constant.

Al vídeo es fan experiments amb els principals canvis d’estat, variant la temperatura o la pressió, segons el cas:

 • Sòlid a líquid (fusió)
 • Líquid a gas (ebullició i evaporació)
 • Líquid a sòlid (solidificació i congelació)
 • Gas a líquid (liqüefacció i condensació)
 • Sòlid a gas (sublimació)
 • Gas a sòlid (sublimació inversa)

Exemples d'ús

Després del visionat del vídeo, es convida l’alumnat a formar grups de quatre persones. Es demana a cada grup que creï un diagrama que inclogui els principals estats de la matèria, amb els noms dels diferents canvis d’estat.

A continuació, els grups han d’indicar com a mínim un exemple per a cada canvi d’estat. Si cal, poden fer una cerca a Internet per completar el diagrama amb exemples de tots els canvis d’estat. Després, s’anima els grups a compartir el seu diagrama amb la resta de l’alumnat i es crea una llista comuna amb tots els exemples de canvis d’estat.

Finalment, s’identifiquen els exemples que es poden verificar mitjançant un experiment, i es convida cada grup a fer un experiment al laboratori.

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Material relacionat