Vídeo (Castellà)

Treballar a Pixar

Nivell educatiu

 • Batxillerat i cicles formatius
 • ESO

Àrea de coneixement

 • Ciències de la naturalesa - Física i Química
 • Educació emocional
 • Visual i plàstica

Competències

 • Competència en consciència i expressió cultural
 • Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria
 • Competència personal, social i aprendre a aprendre

Idioma

 • Castellà

Duració

 • 2 min. 51 seg.

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

En aquest vídeo, l’alumnat coneixerà el paper de Steve Jobs en la construcció de l’edifici de Pixar: la distribució i la incorporació d’espais de sociabilitat i de lleure (camps de bàsquet, voleibol i futbol, teatres, piscina…). Jobs tenia clar que, si els treballadors se sentien «com a casa», això afavoriria un ambient creatiu i col·laboratiu.

La selecció de personal, plural i multicultural, i la interdisciplinarietat de tots els professionals converteixen aquesta empresa en una gran família.

Nivell de Competència Digital Docent

Et recomanem emprar aquest recurs amb els Nivells de Competència Digital Docent:

 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

 • 1
  Conèixer els aspectes expressius i tècnics dels mitjans de comunicació.
 • 2
  Valorar les obres de creació realitzades amb mitjans tecnològics.

Exemples d'ús

El disseny condiciona l’entorn. En els últims anys, les corporacions vinculades a les tecnologies digitals, Internet i la indústria de l’entreteniment han estat notícia perquè promouen una nova visió dels llocs de treball. La disposició dels espais i el disseny d’interiors se centren en les necessitats dels empleats, amb entorns més oberts i espais comuns que estimulen les relacions personals i la col·laboració.

Activitat: Us proposem resoldre un problema per comprendre i millorar la realitat que ens envolta. Valorarem de quina manera afecten el nostre rendiment, i fins i tot el nostre estat d’ànim, els espais físics en els quals vivim, treballem o estudiem. Què canviaríeu del vostre centre educatiu? Quines transformacions de l’espai creieu que estimularien el procés d’aprenentatge?

Podeu traslladar aquesta reflexió als espais que transformaríeu del vostre municipi. Elaboreu un document en el qual indiqueu l’espai que voldríeu redissenyar. Per què? Què us molesta d’aquest espai?

Investigueu altres solucions arquitectòniques o urbanístiques (en edificis o ciutats del món) i proposeu fórmules alternatives. Quin entorn us ajuda a concentrar-vos en l’estudi? La vostra habitació? La biblioteca? Per què? Teniu algun mètode d’estudi? Preferiu estudiar sols o amb altres companys i companyes? Creieu que és la millor fórmula per aprendre?

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Material relacionat