Vídeo (Català)

Boirum fotoquímic

Nivell educatiu

 • ESO

Àrea de coneixement

 • Ciències de la naturalesa - Física i Química

Competències

 • Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria

Idioma

 • Català

Duració

 • 3 min. 23 seg.

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

Amb aquest vídeo produït per estudiants, l’alumnat observarà l’explicació, pas a pas, d’un experiment per formar diòxid de nitrogen mitjançant la reacció química entre el coure i l’àcid nítric.

Descobrirà la relació entre el diòxid de nitrogen i la formació d’ozó, principal component del boirum, una de les formes de contaminació que hi ha a les ciutats.

Nivell de Competència Digital Docent

Et recomanem emprar aquest recurs amb els Nivells de Competència Digital Docent:

 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

 • 1
  Apreciar la preparació i els resultats d’una reacció química.
 • 2
  Conèixer els factors que influeixen en una reacció química.
 • 3
  Relacionar determinades reaccions químiques amb la contaminació atmosfèrica.

Exemples d'ús

En primer lloc, es pot aprofitar per comprovar si les reaccions químiques estan ben igualades.

A continuació, es pot analitzar:

 • Com canvia el color a l’Erlenmeyer i per què?
 • A quin ritme es produeix el gas? Per respondre a aquesta última pregunta, es poden utilitzar programes gratuïts d’anàlisi de vídeos, com Tracker. D’aquesta manera, es pot fer un seguiment del nivell de gas dins del recipient i mesurar a quin ritme varia.

També es poden formular preguntes tenint en compte les variables de l’experiment que es poden modificar:

 • Què passaria si en lloc de dues monedes es fes reaccionar només una? I tres? I cent?
 • Què passaria si es reduís o s’augmentés la quantitat inicial d’àcid?
 • Es podria dissenyar un experiment perquè el recipient quedés ple de gas únicament fins a la meitat? Com es podria calcular?

Es pot reproduir l’experiment al laboratori amb les modificacions proposades, observar els nous resultats i comparar-los amb els inicials.

Al vídeo es parla de la relació de l’ozó amb el fenomen de la contaminació anomenat boirum. Es pot proposar una tasca breu que doni resposta a la pregunta següent: quina diferència hi ha entre l’ozó del boirum i el de la capa d’ozó?

Com que es tracta d’un vídeo realitzat i produït per estudiants, constitueix un bon model per elaborar vídeos similars.

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Material relacionat