Formació

Escola Sadako: transformació educativa a l'escola

Protagonistes de la innovació educativa


0

Nivell educatiu

  • Professorat

Àrea de coneixement

  • Organització i direcció de centres educatius

Competències

  • Docents

Aquest vídeo, juntament amb d'altres, és el resultat d'una sèrie d'entrevistes fetes als directors d'alguns dels centres premiats en les edicions que s'han celebrat fins ara del Premi Ensenyament Fundació Cercle d'Economia. Aquest premi té com a objectiu donar reconeixement i suport a projectes emprenedors que fomenten el canvi, la iniciativa, la innovació i la millora en la qualitat de l'educació. Cada vídeo pren la forma de relat en primera persona i permet conèixer alguns dels aspectes que caracteritzen els projectes innovadors dels centres guardonats.

 

Jordi Musons, director de l'Escola Sadako de Barcelona, de titularitat concertada, destaca en primer terme la felicitat que denoten els alumnes del centre i dóna a entendre que aquest és un dels aspectes que considera essencials.

 

Comenta, tot seguit, la importància que atorguen als espais escolars i la necessitat que aquests espais permetin dur a terme dinàmiques de treball col·laboratiu. Desmunten la disposició habitual de les taules i afavoreixen que els alumnes agafin les regnes del seu procés d'aprenentatge. Els professors, que també treballen en equip i comparteixen tant aula com alumnes, els acompanyen, els posen reptes, els avaluen, etc. i desenvolupen un rol docent diferent del que es considera habitual, un rol que exigeix afrontar incerteses i abandonar la seguretat.

 

En Jordi planteja els reptes que suposa ser director i liderar un procés de canvi i innovació. A les dificultats de tota mena, incloses les de caire emocional, també s'hi sumen, però, satisfaccions. Té clar que l'escola actual no dóna resposta a moltes qüestions i cal, per tant, estar en un procés constant de transformació i adaptació. Parla també de fer participar les famílies en el procés de canvi, un canvi que no té a priori cap direcció específica a seguir, sinó que ha d'estar en consonància amb la direcció que prengui el món.

  • Donar a conèixer experiències educatives innovadores que serveixin de referència per impulsar canvis a les escoles.

  • Donar a conèixer els aspectes que els protagonistes dels canvis i la innovació consideren més rellevants.

  • Impulsar la reflexió sobre els reptes i les possibilitats de la innovació educativa.

Uneix-te a EduCaixa i podràs inscriure't a totes les formacions i accedir a tots els continguts formatius per al desenvolupament professional docent.

0.0
Encara no hi ha cap comentari. Sigues el primer a enviar comentaris.

Valoració mitjana global sobre 5

Basada en 0 valoracions