Mètode fonètic

Evidència

Mètode fonètic

El mètode fonètic és una metodologia d’ensenyament de la lectura i d’alguns aspectes de l’escriptura, mitjançant el desenvolupament de la consciència fonètica de l’estudiantat, i implica l’habilitat d’escoltar, identificar i utilitzar fonemes o patrons de so.


0

+ 5

121

En què consisteix?

El mètode fonètic suposa treballar les capacitats descolta, i la identificació i ús dels fonemes o patrons de so.

 

L'objectiu és ensenyar a l'alumnat de manera sistemàtica la relació entre els sons i els patrons d'ortografia escrita o grafemes que els representen. El mètode fonètic se centra en la capacitat de descodificació de noves paraules a través de la pronunciació i de la combinació o fusió dels patrons fonològics i ortogràfics.

Conclusions principals

  1. El mètode fonètic té un impacte positiu general (+5 mesos) amb evidències molt nombroses i és un component important en el desenvolupament de les competències lectores a edat precoç, especialment per a l’alumnat d’entorns desafavorits.
  2. L’ensenyament de la fonètica ha de ser explícit i sistemàtic per ajudar a fer que l’alumnat estableixi els vincles entre els sons que escolta en les paraules i la manera en què aquestes paraules s’escriuen.
  3. L’ensenyament de la fonètica ha de coincidir amb el nivell actual de coneixements de l’alumnat, pel que fa a la seva consciència fonològica i al seu coneixement dels sons i els patrons (grafemes) de les lletres.
  4. El mètode fonètic millora la precisió lectora de l’alumnat, però no necessàriament la comprensió. També és important que l’alumnat aconsegueixi avançar en tots els aspectes de la lectura, incloent-hi el desenvolupament de vocabulari, la comprensió i l’ortografia, que s’han d’ensenyar de manera explícita.

Quina eficàcia té?

L’impacte mitjà de l’adopció de mètodes fonètics és d’uns cinc mesos addicionals de progrés al llarg d’un any acadèmic.

 

S’ha demostrat sistemàticament que el mètode fonètic és eficaç per ajudar a fer que l’alumnat més jove domini els fonaments de la lectura, amb un impacte mitjà de quatre mesos addicionals de progrés. Les investigacions suggereixen que el mètode fonètic és especialment beneficiós per a alumnat més jove (entre 4 i 7 anys) que comença a llegir. Utilitzar el mètode fonètic és més eficaç, en general, que altres estratègies per a la pràctica precoç de la lectura (com el mètode alfabètic o global), tot i que cal destacar que les tècniques fonètiques eficaces normalment s’inclouen en un entorn ampli d’alfabetització de lectors d’edats primerenques i són només una part d’una alfabetització reeixida.

 

Tot i que hi ha menys estudis que analitzin el mètode fonètic amb alumnat de més edat, hi ha evidències que pot ser una metodologia positiva. Amb qualsevol intervenció de lectura cal fer una diagnòstic minuciós de les dificultats que experimenta el lector, independentment de l’edat. Encara que un alumne de més edat tingui dificultats per descodificar, els mètodes fonètics continuen sent apropiats. Quan els lectors tenen dificultats amb el vocabulari o la comprensió, potser és més apropiat l’ús d’altres intervencions. 

 

S’observa certa variació en l’impacte entre diferents mètodes fonètics. Els mètodes fonètics sintètics tenen beneficis més grans, de mitjana, que els mètodes analítics. En general, els mètodes fonètics analítics s’han estudiat menys (només 9 estudis). Els pocs mètodes fonètics analògics identificats en aquesta revisió (6 estudis) tenen, de mitjana, un impacte negatiu. 

Més enllà de la mitjana

La majoria dels estudis s’han dut a terme en escoles de primària, però hi ha diversos estudis amb bons resultats en el cas d’alumnes de secundària amb un impacte general semblant (+5 mesos).
La majoria dels estudis sobre mètodes fonètics consisteixen a prestar suport intensiu en grups reduïts o de manera individual amb l’objectiu d’ajudar els alumnes a arribar al nivell dels seus companys. Els efectes de les intervencions individuals solen ser una mica més grans (+5 mesos) en comparació amb les intervencions en grups reduïts (+4 mesos), però això s’ha de compensar amb el nombre d’alumnes que poden rebre ajuda.
Els mètodes que utilitzen la tecnologia digital acostumen a obtenir menys resultats que els que estan dirigits per un professor titular o auxiliar. Els estudis de suport intensiu amb professorat auxiliar mostren un impacte general lleugerament inferior (+4 mesos) en comparació amb els que imparteix el professorat titular. Això indica la importància d’impartir formació i prestar suport en mètodes fonètics al professorat auxiliar perquè pugui dirigir les intervencions.
Els mètodes fonètics sintètics tenen més beneficis, de mitjana, que els mètodes fonètics analítics.
Els estudis s’han fet en l’àmbit internacional (7 països), principalment en països de parla anglesa. Els que s’han fet fora dels EUA normalment han demostrat un benefici més gran.

Disminuir la bretxa del desavantatge

Els estudis a Anglaterra han demostrat que els alumnes que reuneixen els requisits per rebre el servei de menjador escolar gratuït solen obtenir beneficis semblants o lleugerament més elevats de les metodologies i intervencions fonètiques que la resta dels companys. Això probablement es deu a la naturalesa de l’ensenyament i al suport intensiu proporcionat.

 

És possible que alguns alumnes desafavorits no puguin desenvolupar consciència fonològica al mateix ritme que els altres, ja que han estat exposats a menys vocabulari i a menys lectura de llibres a casa. Així doncs, les intervencions fonètiques dirigides poden millorar la capacitat de descodificació a un ritme més ràpid en el cas de l’alumnat que ha experimentat aquestes barreres a l’aprenentatge.

Com ho pots implementar al teu entorn educatiu?

L’objectiu dels mètodes fonètics és desenvolupar ràpidament la pronunciació i el reconeixement de paraules de l’alumnat mitjançant el desenvolupament de la capacitat d’escolta, la identificació i la manipulació de fonemes (la unitat més petita del llenguatge oral) i l’ensenyament de la relació entre els fonemes i els grafemes (lletres o combinacions de lletres escrites) que els representen. La implementació reeixida d’un mètode fonètic pot incloure:

  • Utilitzar un mètode sistemàtic que ensenyi explícitament a l’alumnat un conjunt exhaustiu de relacions entre lletres i sons mitjançant una seqüència organitzada.
  • Impartir formació al personal docent per garantir la comprensió i els coneixements lingüístics necessaris.
  • Supervisar detingudament el progrés per garantir que els programes fonètics responen a les necessitats de l’alumnat i proporcionen ajuda addicional quan cal.
  • Considerar detingudament les adaptacions als programes sistemàtics que podrien reduir l’impacte.

 

Una bona implementació dels programes fonètics també ha de tenir en compte la capacitat lectora general de l’alumnat i identificar quan l’alumnat té dificultats amb altres aspectes de la lectura, a part de la descodificació, que es podrien abordar a través d’altres metodologies, com l’ensenyament d’estratègies de comprensió lectora.

 

Quan el mètode fonètic s’imparteix com una intervenció adreçada a alumnes concrets, les sessions periòdiques (fins a quatre vegades a la setmana), d’uns 30 minuts durant un període de fins a 12 setmanes, sembla que és l’estructura que ofereix més bons resultats.

Cost

En general, els costos mitjans d’implementar una intervenció fonètica es consideren molt baixos. Els costos associats a l’ensenyament d’un mètode fonètic es deriven de la necessitat de recursos específics i formació professional, la majoria dels quals són costos inicials que es paguen durant el primer any d’implementació.

 

Si bé el cost mitjà estimat per als programes fonètics és molt baix, la varietat de preus entre els programes disponibles i la possibilitat d’adquirir formació contínua i assistencial addicional per al personal docent implica que els costos poden variar de molt baixos a baixos. Les evidències suggereixen que l’eficàcia del mètode fonètic està relacionada amb l’etapa del desenvolupament lector de l’alumnat. Per això és important que el professorat es pugui desenvolupar professionalment en l’avaluació eficaç i en l’ús de tècniques i materials fonètics específics.

 

Aquests costos estimats donen per descomptat que les escoles ja paguen els sous del personal docent per impartir les intervencions, les instal·lacions per fer les classes i els materials d’oficina bàsics per al personal docent i l’alumnat. Tots aquests costos són un requisit previ per implementar una intervenció fonètica, ja que sense ells el cost probablement seria més gran.

Quina fiabilitat tenen les evidències?

La fiabilitat de les evidències entorn del mètode fonètic es considera molt alta. Es van identificar 121 estudis que compleixen els criteris d’inclusió del Toolkit.