Vídeo (Català)

L'empresa. Radiografia d'una empresa: comptabilitat i finances

Nivell educatiu

 • Batxillerat i cicles formatius
 • ESO

Àrea de coneixement

 • Emprenedoria

Competències

 • Competència personal, social i aprendre a aprendre
 • Competència emprenedora

Idioma

 • Català
 • Castellà

Duració

 • 5 min. 36 seg.

Metodologia

 • Aprenentatge cooperatiu

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

Amb aquest vídeo, l’alumnat entendrà que una bona gestió empresarial requereix informació fidel del que passa a l’empresa, per poder prendre les decisions oportunes a cada moment.

La comptabilitat és la informació numèrica que indica la situació econòmica d’una empresa. Saber interpretar el balanç i el compte de resultats, i saber com s’elaboren, és indispensable per a la gestió empresarial. L’alumnat comprendrà que la viabilitat d’un negoci passa necessàriament per generar beneficis i tresoreria suficients.

Nivell de Competència Digital Docent

Et recomanem emprar aquest recurs amb els Nivells de Competència Digital Docent:

 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

 • 1
  Comprendre la necessitat de tenir una informació financera correcta per a la gestió empresarial.
 • 2
  Saber interpretar un balanç de situació, un compte de resultats i un compte de tresoreria.

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Material relacionat