Microsite (Català)

Què puc fer per respondre aquesta pregunta?

recurso-img

Nivell educatiu

 • Educació primària

Àrea de coneixement

 • Ciències de la naturalesa - Biologia i Geologia
 • Ciències de la naturalesa - Física i Química

Competències

 • Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria
 • Competència personal, social i aprendre a aprendre

Idioma

 • Castellà
 • Català

Metodologia

 • Aprenentatge cooperatiu

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

Un cop es disposa d'una bona pregunta investigable, cal decidir quina és la millor estratègia per recollir dades que caldrà utilitzar, i això depèn de la formulació concreta de la pregunta que es vol investigar.

Quan l'objectiu de la recerca és descriure qualitativament un fenomen, la millor estratègia és fer observacions, amb o sense el suport d'aparells específics. Si l'objectiu és analitzar la possible relació entre dues variables, aleshores l'estratègia més adequada és el disseny experimental amb control de variables, per exemple quan volem saber si hi ha relació entre la temperatura ambient i el temps que tarda un glaçó a fondre's. Finalment, quan l'objectiu de la pregunta és descriure el fenomen des d'un punt de vista quantitatiu, la millor estratègia d'obtenció de dades és la mesura, prèvia selecció de les magnituds a mesurar.

Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'alumnes que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas el recurs proposa a l'alumnat, a través d'un joc interactiu i amb un temps limitat, que seleccioni quina és l'estratègia de recollida de dades més adequada per respondre a cadascuna de les preguntes que se li van proposant.

Nivell de Competència Digital Docent

Et recomanem emprar aquest recurs amb els Nivells de Competència Digital Docent:

 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

 • 1
  Ser capaç de seleccionar la millor estratègia per donar resposta a una pregunta investigable.
 • 2
  Reconèixer l'observació, el disseny experimental amb control de variables i la mesura com a estratègies generals per a la recollida de dades en una investigació empírica.

Exemples d'ús

Aquest recurs es pot fer servir quan es proposi a l'alumnat que reflexioni sobre el rol de les preguntes en l'activitat científica. En aquest cas, el recurs no posa l'èmfasi en el tipus de preguntes investigables que ens podem formular, sinó en el fet d'adonar-se de la relació entre la finalitat de la pregunta investigable i l'estratègia de recollida de dades que serà més adequada per a aquella pregunta concreta.

És important que el mestre visualitzi tot el recurs abans d'usar-lo a l'aula, i analitzi en quins moments considera oportú intervenir. En aquest sentit, pot ser útil aturar el recurs abans d'iniciar el joc interactiu i exposar a l'alumnat les tres estratègies de recollida de dades que s'hi proposen: fer observacions, dissenyar experiments amb control de variables i mesurar.

Un cop utilitzat el recurs, pot ser interessant revisar les dificultats que l'alumnat hagi trobat. Així mateix es pot proposar un debat sobre els objectius que hi ha darrere de la formulació d'una determinada pregunta, plantejant la importància de reflexionar sobre què és el que es vol saber quan es formula la pregunta, i subratllant la importància d'aclarir aquesta qüestió per poder seleccionar l'estratègia de recollida de dades que sigui més idònia en cada cas.

El recurs, a més, també ofereix una àmplia diversitat de preguntes investigables que poden servir d'inspiració per encetar investigacions empíriques reals a l'aula.

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Material relacionat