Nivell educatiu

  • Educació primària
  • Educació infantil
  • ESO

Àrea de coneixement

  • Educació emocional

Competències

  • Artística i cultural
  • En comunicació llingüística

Descripció

Aquest recurs consta d’un conjunt de quatre escenes en què apareixen nens, nenes i pares en diferents situacions en les quals es posen de manifest les emocions pertorbadores que experimenten alguns d’ells. A partir de les il·lustracions, es pot treballar amb l’alumnat la gestió de les emocions observades. Els dibuixos es presenten per separat en format JPG. Les imatges són explícites i permeten a l’alumnat reconèixer les emocions expressades. Es poden treballar en educació emocional, expressió oral i escrita, música i teatre.

Objectiu

· Reconèixer les emocions pertorbadores.

· Reflexionar sobre les emocions pertorbadores.

· Saber identificar i expressar les emocions que experimenten les persones.

Competències a adquirir

  • Competència artística i cultural

  • Competència en comunicació lingüística

Vols fer ús dels recursos educatius que tenim preparats per al teu alumnat? Uneix-te a EduCaixa i comença a fer-los servir a l'aula.