Classes en grups reduïts

Evidència

Classes en grups reduïts


0

Impacte


+ 4 mesos


Les classes en grups reduïts es defineixen com una metodologia per la qual un professor o educador professional treballa amb un grup d’entre dos i cinc alumnes. Aquesta distribució permet el professorat centrar-se en exclusiva en un nombre reduït d’alumnes, normalment en aules o espais de treball independents.

Les classes intensives en grups reduïts normalment es reben per donar suport a alumnes amb un baix rendiment o que s’hi queden enrere, però també es poden utilitzar com una estratègia més general per garantir el progrés eficaç o ensenyar temes o habilitats exigents.

Impacte

En general, les evidències indiquen que les classes en grups reduïts són eficaços i, com a norma general, com més petit és el grup, millor. Les classes en grups de dos tenen un impacte lleugerament superior que en grups de tres, però un impacte lleugerament inferior que les classes individuals. Alguns estudis suggereixen que aquest impacte s'explica per la major quantitat de feedback que reben del professorat, una participació més constant en grups més reduïts o tasques que estan més adaptades a les necessitats de l'alumnat. Quan la grandària del grup sobrepassa sis o set estudiants s'observa una reducció considerable de l'eficàcia.

No obstant això, encara que el patró anterior és bastant uniforme, les evidències existents mostren unes certes diferències en l'impacte. Per exemple, en l'àrea de lectura, l'ensenyament en grups reduïts pot ser, a vegades, més eficaç que les classes individuals o en parelles. És possible que, en aquests casos, la pràctica de la lectura es pugui organitzar de manera eficaç perquè tot l'alumnat continuï participant plenament quan li toca llegir a cada persona, com en la lectura guiada.

Les diferències observades en els resultats suggereixen dues idees. En primer lloc, la qualitat de l'ensenyament en grups reduïts pot ser tan important o fins i tot més que la grandària precisa del grup (existeixen evidències dels beneficis del desenvolupament professional del personal en els resultats de l'alumnat). En segon lloc, és important avaluar l'eficàcia de diferents modalitats, ja que el contingut específic que s'està impartint i la composició dels grups poden influir en els resultats.

Tenint en compte la incertesa i el cost menor, provar les classes en grups reduïts pot suposar una opció assenyada abans de considerar les classes individuals.

Evidències a Espanya

​​​​​​​L’aprenentatge en grups reduïts ha estat una pràctica que s’ha estès als centres educatius espanyols, sobretot lligada a metodologies de treball cooperatiu o grups interactius. També és una estratègia que s’ha adoptat per atendre la diversitat de l’aula: alumnat d’altes capacitats o amb dificultats d’aprenentatge.

Però, malgrat això, no hi ha una trajectòria d’investigació experimental. La major part dels estudis descriuen programes o projectes específics que adopten aquesta modalitat d’aprenentatge en grups reduïts. Acostumen a ser estudis de cas.

A continuació, se’n presenten dues referències:

L’estudi d’Acosta (2015), centrat en anàlisi estadística per valorar aquesta estratègia com una variable per reduir desigualtats. Els resultats van ser significatius a la variable “Orientació per a l’estudiant — Treball en petits grups”. Les diferències equivalents entre alumnes que pertanyien als estrats socials baix, mitjà baix i mitjà es van reduir, de manera que va augmentar el grau d’igualtat. En produir-se barreges per crear els grups, la interacció d’uns estudiants amb altres va contribuir al fluir de coneixements i a la millora col·lectiva.

El treball de Gutiérrez (2016) va consistir en un estudi sobre grups interactius amb una mostra reduïda, però amb un enfocament d’interès per plantejar estudis a una escala més gran. Els resultats obtinguts van mostrar que l’ensenyament a través de grups interactius va millorar significativament el procés d’adquisició de lectura, específicament en dimensions com la capacitat integral a nivell sintàctic de l’oració, la comprensió sintàctica i semàntica i el desenvolupament d’habilitats de metacognició de lectura.

Quina eficàcia té?

Costos i consideracions.

Cost

Els costos totals s'han estimat com a moderats. Els costos es redueixen com més gran és la mida del grup, perquè la major part dels costos té relació amb el temps del personal. El cost de les classes en parelles és d'aproximadament 300 € per estudiant al trimestre (dos estudiants que reben 30 minuts de classe cinc vegades a la setmana durant 12 setmanes), a més dels possibles costos derivats de recursos o equipament; els grups d'un a tres estudiants són els més barats (200 € per estudiant).

Què hauries de tenir en compte?

    Abans d’implementar aquesta estratègia a l’ entorn educatiu, cal tenir en compte que:

    1. Les classes en grups reduïts tenen més probabilitats de ser eficaces si se centren en les necessitats específiques de l’alumnat. Com s’avaluen correctament les necessitats de l’alumnat abans d’adoptar una nova metodologia?

    2. Tant les classes individuals com en grups reduïts són intervencions eficaces. No obstant això, la rendibilitat d’un a dos i d’un a tres indica que utilitzar aquestes metodologies en major mesura pot pagar la pena. S’ha considerat provar primer metodologies d’un a dos o d’un a tres?

    3. La formació i el suport és més probable que augmentin l’eficàcia de les classes en grups reduïts. Les persones que imparteixen les classes en grups reduïts s’han format en el programa que estan utilitzant?

Veure Apèndix

Vols mantenir-te al dia de les evidències educatives més rellevants a nivell internacional? Uneix-te a EduCaixa per a no perdre-te-les.

 


 
0.0
Encara no hi ha cap comentari. Sigues el primer a enviar comentaris.

Valoració mitjana global sobre 5

Basada en 0 valoracions