Vídeo (Català)

La música al teatre

Nivell educatiu

 • Batxillerat i cicles formatius
 • ESO

Àrea de coneixement

 • Música
 • Educació emocional
 • Visual i plàstica

Competències

 • Competència en consciència i expressió cultural
 • Competència personal, social i aprendre a aprendre
 • Competència emprenedora

Idioma

 • Castellà
 • Català

Duració

 • 13 min.

Metodologia

 • Aprenentatge cooperatiu

No tens temps?

Si et registres gratis a Educaixa podràs guardar continguts i gaudir-ne més endavant

Descripció

La música en el teatre ajuda els espectadors a posar-se en situació i a seguir l’obra, i també a transmetre diferents emocions. En aquest interactiu, l’alumnat coneixerà de quina manera i amb quins objectius es desenvolupa la idea sonora d’una obra.

També descobrirà els moments principals en els quals podem utilitzar música o sons, com ara les obertures, els entreactes o el final de l’obra, i la importància de les músiques incidentals o d’ambientació durant el desenvolupament de les escenes.

Nivell de Competència Digital Docent

Et recomanem emprar aquest recurs amb els Nivells de Competència Digital Docent:

 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius

 • 1
  Saber com, en quin moment i per a què es fa servir la música en un espectacle teatral.
 • 2
  Entendre la música i el seguiment de la trama.
 • 3
  Conèixer com es concep la idea sonora d’una obra.

Exemples d'ús

 • El docent suggerirà als alumnes una part d’una escena d’una obra de teatre, i aquests, per grups, han de buscar música i sons per ambientar-la. Es pot establir un debat final entre els participants sobre les músiques i els sons més adequats.
 • Es poden buscar materials quotidians (bosses, ampolles, planxes metàl·liques, etc.) i investigar quins sons ofereixen i de quina forma els podem fer servir en teatre.

T'agradat?

Si et registres gratis a Educaixa pots valorar i comentar els continguts

Ja han comentat

5 / 5 | 1 valoració
img-preview Daniel Latorre
23/04/2021 5

Es justo lo que buscaba para inspirarme en una unidad didáctica. Muchas gracias por vuestra labor.

Material relacionat