Abans de començar recorda...

 

Què aconseguirà el teu alumnat amb el programa BigData?

#1

 

Desenvolupar una actitud activa, crítica i realista cap a les tecnologies i els mitjans tecnològics, valorant les seves fortaleses i febleses.

#2

 

Reconèixer la presència de dades digitals, la seva implicació en la nostra vida quotidiana i el valor d'extreure'ls i processar-los per a generar coneixement i participació social.

#3

 

Adquirir coneixements, procediments i actituds relacionades amb la presència de dades a les nostres vides, les seves implicacions i possibilitats.

En quines competències incideix el Programa BigData?

Competència digital

+

La competència digital és aquella que implica l'ús creatiu, crític i segur de les tecnologies de la informació i la comunicació per aconseguir els objectius relacionats amb el treball, l'ocupabilitat, l'aprenentatge, l'ús del temps lliure i la inclusió i participació ciutadana. Aquesta competència suposa un conjunt nou de coneixements i actituds necessaris avui dia per a ser competent en un entorn digital.

Competències socials i cíviques

+

Les competències socials i cíviques impliquen l'habilitat i capacitat per utilitzar els coneixements i actituds sobre la societat per interpretar fenòmens i problemes socials en contextos cada vegada més diversificats; per elaborar respostes, prendre decisions i resoldre conflictes, així com per interactuar amb altres persones i grups. Es tracta d’ ajustar l'interès per aprofundir i garantir la participació en el funcionament democràtic de la societat.

Competència en comunicació lingüística

+

La competència en comunicació lingüística és el resultat de l'acció comunicativa en la qual l'individu actua amb altres interlocutors i a través de textos en múltiples modalitats, formats i suports. Aquesta visió de la competència en comunicació lingüística ofereix una imatge de l'individu com a agent comunicatiu que produeix, i no sols rep, missatges a través de les llengües amb diferents finalitats.

Competència d'aprendre a aprendre

+

La competència d'aprendre a aprendre és fonamental per a l'aprenentatge permanent que es produeix al llarg de la vida i que té lloc en diferents contextos. Aquesta competència es caracteritza per l'habilitat per iniciar, organitzar i persistir en l'aprenentatge. Això exigeix, la capacitat per a motivar-se per aprendre, l'organització i gestió de l'aprenentatge i la reflexió i presa de consciència dels propis processos d'aprenentatge.

Adapta el programa a les necessitats de la teva classe

 

Sabem que el temps és un bé escàs, per això et proposem diferents itineraris que s'adapten a les necessitats de la teva classe i que podràs triar segons el temps que disposis.

En la programació didàctica disposaràs de 3 itineraris amb intensitats diferents:

Intensitat alta

(18-22 sessions)

Intensitat mitja

(10-13 sessions)

Intensitat baixa

(8-10 sessions)

Recull tots els continguts del programa: coneixement del fenomen big data, anàlisi crítica de l'ús dels dispositius, els mòbils, les apps i les xarxes socials, així com de les dades que es comparteixen a través d'ells i les seves possibilitats futures, aplicacions, beneficis i amenaces en l'entorn global.

Se centra en l'anàlisi crítica de l'ús de dispositius, mòbils, apps i xarxes socials, les oportunitats que ofereixen, les dades que comparteix l'alumnat a través d'ells i com la nostra interacció genera dades.

Itinerari centrat en el coneixement del fenomen big data i opendata, així com el seu impacte en el món actual i les seves oportunitats.

L'alumnat com a centre de l'aprenentatge!

 

Des d'un enfocament integrador, el programa BigData pretén que l'alumnat aprengui a treballar de manera cooperativa i amb una actitud crítica cap a l'ús de les tecnologies.

Els programes EduCaixa es basen en metodologies actives i participatives com el treball cooperatiu o l'aprenentatge basat en projectes per a fomentar la posada en pràctica dels aprenentatges en diferents contextos.

Recorda que inscrivint-te en el programa podràs gaudir de sessions formatives sobre diferents aspectes del programa!

 

 

Acompanyament i formació docent

D'una banda, gaudiràs d'una proposta formativa flexible i comunitària amb un webinar temàtic lligat al programa i un webinar metodològic per impulsar les teves competències docents. Comptaràs amb diferents eines d'acompanyament personalitzat com sessions opcionals obertes de 2h per resoldre dubtes, coaching sobre la implementació del programa o xat i bústia d'ajuda.


I d'altra banda, sí ja estàs implementant el programa a la teva aula, podràs participar en sessions de formació síncrones amb un nivell d'acompanyament més personalitzat i accedir als cercles d'aprenentatge del programa: un espai en el qual els docents comparteixen, reflexionen i aprenen els uns dels altres per facilitar la col·laboració entre iguals.
Recorda inscriure't a aquesta formació personalitzada des del teu espai MyEduCaixa, si ja estàs aplicant el programa.

Eines d'avaluació per assegurar l'aprenentatge de l'alumnat

 

Totes les programacions que et proposem estan complementades amb diversos elements i instruments d'avaluació per a ajudar-te a realitzar un seguiment de tot el procés d'aprenentatge del teu alumnat.  A més, disposaràs d'indicacions i orientacions per a saber com, quines, qui i quan avaluar.

Llest per a començar? Accedeix a l'espai docent

Tots els programes EduCaixa compten amb un espai docent virtual des d'on podràs:

  • Accedir a tots els continguts i recursos del programa

  • Rebre formació amb el suport d'un equip de professionals que et guiaran per a treure el màxim partit a aquests materials i que t'acompanyaran per a què milloris com a professional de l'ensenyament

  • Organitzar la implementació de les sessions

  • Fer seguiment del progrés del teu alumnat i interactuar amb ell

  • Compartir experiències i dubtes amb altres docents formant part d'una comunitat d'aprenentatge docent

  • Disposar de suport tècnic i didàctic

Inscriu-te