Nivell educatiu

  • Batxillerat i cicles formatius
  • ESO
  • Educació primària

Àrea de coneixement

  • Sensibilització social
  • Ciències de la naturalesa - Biologia i Geologia

Competències

  • Matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
  • Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor

Descripció

Amb aquesta imatge, l’alumnat podrà observar l’impacte de l’activitat antròpica a l’ecosistema litoral. El treball amb els continguts dels apartats «Una altra informació didàctica» i «Casos d’ús» li permetrà comprendre la manera com les infraestructures construïdes a la costa han causat danys irreparables: afecten la dinàmica de costes, eviten el flux de sorra i la regeneració natural de les platges, i provoquen, entre altres conseqüències mediambientals, la regressió de les praderies d’alga de vidriers.

Objectiu

· Reconèixer la importància de l’alga de vidriers dins l’ecosistema litoral mediterrani.

· Reflexionar sobre l’impacte de la construcció humana al litoral sobre el medi ambient.

Competències a adquirir

  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnología

Quant al recurs

La Posidonia oceanica és una fanerògama marina, un tipus d’herba marina que viu generalment sobre fons de sorra més o menys estables, tant de platges obertes com de cales arrecerades. Com totes les plantes, necessita llum per viure. Prefereix, per tant, les aigües transparents. Les desembocadures dels rius són zones desfavorables per a l’alga de vidriers, ja que l’aigua hi sol ser molt tèrbola i el fons és inestable a causa de l’aportació constant de sediments.

La Posidonia oceanica desenvolupa un paper important per diferents raons: la producció d’oxigen i l’absorció de diòxid de carboni, la gran producció de biomassa, l’aportació de refugi i zones de reproducció per a moltes espècies marines, la consolidació dels fons sorrencs, l’esmorteïment de l’erosió costanera, etc. Malauradament, les praderies d’alga de vidriers estan en regressió a tot el Mediterrani, i aquest fenomen s’ha vist incrementat en els últims anys a causa de la pressió humana exercida sobre el litoral. Això comporta efectes negatius a tot l’ecosistema marí, a més de la pèrdua de biodiversitat. No obstant això, encara estem a temps d’invertir aquesta tendència si estem disposats a adoptar mesures de protecció i recuperació d’aquesta espècie a través d’accions personals, com ara tenir cura del medi ambient i procurar que les activitats marines recreatives hi deixin l’empremta més petita possible.

Vols fer ús dels recursos educatius que tenim preparats per al teu alumnat? Uneix-te a EduCaixa i comença a fer-los servir a l'aula.