Què es la Convocatòria EduCaixa?

L’educació és una peça clau de la societat i una de les millors eines per aconseguir l’equitat social. I la investigació ens dona informació essencial per dissenyar propostes educatives eficaces. Aquestes propostes afavoreixen l’aprenentatge de tot l’alumnat i, en conseqüència, l’equitat educativa en els centres escolars. Per això, llancem la Convocatòria EduCaixa. Una iniciativa per donar suport als centres educatius en el disseny, la implementació i l’avaluació de projectes de transformació educativa informats per evidències.

 
La convocatòria ofereix suport econòmic de 5.000 € a 100 centres educatius per desenvolupar projectes que afavoreixin eficaçment el benestar i l’aprenentatge de tot el seu alumnat.

evidencias

Com participar?

Passos a seguir per participar

 

1. Descarregueu les bases de participació. Consulteu les bases per comprendre i preparar el vostre projecte.

 

2. Descarregueu les Guies per a docents. La proposta de millora s’ha de basar en evidències. En aquestes guies trobaràs recomanacions que et poden resultar útils per implementar practiques educatives eficaces:

 

3. Accediu a la plataforma de convocatòria. Sol·liciteu el suport econòmic presentant el projecte de millora entre l'1 de febrer i el 15 de març de 2024. TANCADA.

Qui hi pot participar?

 

Aquesta convocatòria s’adreça a qualsevol centre educatiu del territori espanyol on s’imparteixin un o més dels següents ensenyaments: 

 

  • Educació Infantil (segon cicle)
  • Educació Primària
  • Educació Bàsica Obligatòria
  • Educació Secundària Obligatòria
  • Batxillerat
  • Formació Professional Bàsica i de Grau Mitjà
mesa de trabajo

Consulta el calendari

 

Aquí pots consultar les dates rellevants de la Convocatòria EduCaixa.

evidencias calendario

Bases, guies i recursos

bases

Bases de participació

Consulta les nostres Bases de participació per descobrir quins són els criteris de selecció i els requisits necessaris abans de presentar el teu projecte de transformació educativa.

 

Manual de la plataforma de convocatòries

Segueix els passos indicats en el manual de la plataforma de convocatòries per a presentar el teu projecte de transformació educativa.

Vídeo de presentació de la plataforma

Vídeo de presentació de la plataforma

Et vam mostrar pas a pas com funciona la nostra plataforma de convocatòries perquè puguis presentar el teu projecte de manera senzilla.

Guies per a docents

Els projectes s’han de basar en evidències científiques en matèria educativa. Per això, et recomanem l'ús d'alguna de les guies amb orientacions per implementar pràctiques educatives sobre la base d’evidències.

convocatoria

Projectes basats en evidències

Per què oferim una convocatòria per a projectes de transformació educativa?

L’educació és un pilar bàsic a qualsevol societat i ens permet comprendre millor el món per convertir-nos en ciutadans i ciutadanes lliures i responsables. A més, té la gran capacitat d’atenuar les desigualtats per aconseguir l’equitat social. El coneixement científic en el context educatiu ens permet conèixer mètodes, recursos i estratègies que milloren la qualitat de l’ensenyament. Mitjançant aquesta convocatòria de suport, els centres educatius podran presentar els seus projectes basats en evidències per millorar la qualitat en educació.

PMF Convocatòria EduCaixa

Quines temàtiques s’inclouen a la convocatòria?

Les temàtiques incloses són la metacognició i l'aprenentatge autoregulat, les habilitats d'alfabetització, el treball amb famílies, l'educació socioemocional en primària, el comportament de l'alumnat i l'aprenentatge de les matemàtiques en primària i primer curs de secundària.

Sí, sempre que s’aculli a una de les sis temàtiques incloses a la Convocatòria.

Sí, cal dissenyar un projecte de millora educativa que s’ajusti al total que es concedeix: 5.000 €.

Aquells centres que siguin seleccionats rebran la totalitat de l'ajuda econòmica, aquest pagament s'abonarà a les entitats els projectes de les quals hagin estat seleccionats, en el termini màxim de seixanta (60) dies des de la recepció de la sol·licitud de pagament.

Sí, no hi ha límit de presentació de projectes per centre.

No, es pot presentar el projecte i, en cas de ser preseleccionat, completar el lliurament de la documentació administrativa durant els set dies naturals després d'haver rebut el comunicat (en els mesos d'abril i maig de 2024). L'aplicatiu indicarà la documentació requerida en cada fase de la Convocatòria EduCaixa.

- Mentories, les quals tenen com a objectiu l'acompanyament personalitzat, creant un espai de trobada entre un expert en la temàtica triada i els participants del projecte. Terminis:
- 11 al 22 de novembre del 2024
- 20 al 28 de febrer 2025
- 12 al 30 de maig 2025
- 13 al 24 d'octubre 2025
- Se sol·licitarà documentació sobre els avanços del projecte en dues ocasions: desembre de 2024 i abril 2025.
- A més, els centres participaran en dues trobades virtuals, el 22 de gener de 2025 i el 21 de maig de 2025, per a compartir experiències i dubtes amb experts.

El projecte s'ha de desenvolupar d'octubre de 2024 fins a novembre de 2025, moment en què s’ha de lliurar la memòria final del projecte. S’anima els centres a donar continuïtat al projecte de forma autònoma més enllà dels temps previst en la Convocatòria.

Sí, però el centre educatiu haurà de tornar l’ajuda que se li hagi concedit.

Sí, al final de la Convocatòria es lliurarà un pòster que resumeixi com s’ha implementat el projecte i una memòria justificativa tant del desenvolupament del projecte com de l’ajuda econòmica que s’hagi concedit.

Per a qualsevol dubte sobre la Convocatòria EduCaixa pots contactar-nos a [email protected]