Entrevista a Verónica Boix

Experiència

Entrevista a Verónica Boix

Competències globals per a un món global

0

Competències globals per a un món global

El nostre model educatiu no està adaptat per a la complexitat del món actual

Jo penso en els reptes del món contemporani i en l'adequació dels nostres sistemes educatius a aquests reptes, penso que és un lloc comú ara com ara dir que l'educació que estem oferint als nostres nens és l'educació que ells necessitaven un segle i mig enrere. Amb uns models, en molts casos, potser industrialistes per a un món que és molt diferent i que ha canviat enormement i continua canviant.

Jo crec que necessitem poder donar-li a l'alumne un sentit de per què aprèn el que aprèn

Necessitem poder preguntar-nos quin és el propòsit de l'educació en el segle XXI? Ara com ara necessitem preparar als estudiants i preparar-nos a nosaltres mateixos per a un món molt més interconnectat i molt més complex. Això significa que necessitem poder afavorir o fomentar el que nosaltres diem la competència global. Què és la competència global? És la capacitat i disposició d'una persona per a comprendre el món en el qual viu i actuar en ell per a millorar-lo.

Les competències globals es componen de sabers, hàbits i disposicions

Això no es tracta d'agregar-li set rius més o quatre capitals més a un currículum que normalment ja és d'enorme densitat. Més aviat, ensenyar per a la competència global té a veure amb un canvi de mirada. Que allò que nosaltres ensenyem, que forma part del nostre currículum pugui ser vist en relació amb el món. Per exemple, si estem ensenyant sistemes electorals democràtics, veure de quines altres maneres es governen altres societats del món i fer estudis comparatius.

L'aprenentatge de competències globals no és només un aprenentatge cognitiu, de sabers o de capacitats cognitives

En realitat, és un aprenentatge que té a veure amb el desenvolupament de l'ésser humà i dels hàbits mentals, emocionals, socials que volem desenvolupar en els nostres nois. Per això parlem de disposicions globals.

Els sabers i les assignatures tradicionals han de ser utilitzats com a lents per a comprendre el món

Si jo com a estudiant viu al llarg del temps en una cultura institucional on es respecta el diàleg acurat, el diàleg empàtic entre persones que pensen de manera diferent, aniré incorporant això com un hàbit mental, com una capacitat empàtica i em convertiré, al llarg del temps, en una mena de persona que opera en el món d'aquesta manera.

La cultura de centre és clau per a fomentar les disposicions globals

​​​​​​​Aquest tipus de transformació de llarg termini és el que estem buscant amb un ensenyament per competències globals que emfatitza la formació de disposicions globals.

La (R)evolució educativa és plantejar el desenvolupament integral de l'ésser humà com el propòsit de l'educació

Per a mi la revolució educativa implica un canvi paradigmàtic pel qual veiem el propòsit de l'educació com la formació comprensiva de l'ésser humà en tot el seu potencial i una mirada de l'ésser humà com a part activa, actor actiu, d'un món canviant.

Vídeo entrevista a Verónica Boix

Entrevistem a Verónica Boix Mansilla, investigadora principal de Project Zero de l'Harvard Graduate School of Education, per a debatre i reflexionar sobre la necessitat de desenvolupar les competències globals en l'alumnat.

Adquirir les competències globals és, per a tots dos investigadors, un dels principals reptes de futur de l'educació, i en aquest sentit, s'ha convertit en una de les principals línies de recerca del grup Project Zero després de la seva aportació sobre la teoria d'intel·ligències múltiples. Segons Boix, les competències globals es defineixen com “la capacitat i la predisposició per a comprendre qüestions d'importància global i actuar enfront d'elles. Els estudiants competents globalment són persones que es mostren curioses i compromeses amb el món, capaços d'investigar sobre aspectes que van més enllà del seu entorn més immediat i de comprendre les seves pròpies perspectives culturals i les dels altres.

 

Uneix-te a EduCaixa i accedeix a entrevistes amb docents, alumnes i experts educatius sobre diferents temàtiques d'educació