Entrevista a Kate Atkins

Experiència

Entrevista a Kate Atkins

L'educació basada en l'evidència

0

L'educació basada en l'evidència

L'educació basada en l'evidència és la combinació de l'experiència del docent amb aquelles pràctiques educatives que l'evidència ha demostrat que funcionen.

L'ensenyament és un ofici increïblement complex, molt més que la ciència espacial. És complex, multicapa i multifacético. El que cerca és assegurar-se que totes les decisions que es prenguin a l'aula siguin les millors decisions possibles. Per tant, hi ha moltes evidències que ens informen sobre les diferents coses que funcionen i només necessitem usar aquestes evidències en la pròpia pràctica educativa.L'educació basada en l'evidència és una bona pràctica.

Quan s'està duent a terme una bona pràctica dins de l'aula, el que ocorre és que es revelen aquelles coses que l'evidència diu. Per exemple, ensenyar als nens estructures metacognitives els ajuda a obtenir un impacte més real en el seu aprenentatge. Quan entres en una aula on s'està produint un gran ensenyament i un gran aprenentatge, automàticament veus a tots els mestres verbalitzant el procés metacognitiu que té lloc en els seus cervells. L'evidència diu que aquesta és una forma molt poderosa de millorar l'educació dels nens. El que l'evidència revela és que la pràctica educativa ha d'assegurar-se que es codifiqui de manera que qualsevol mestre pugui entendre com generar coneixement en cada aula.Les evidències educatives estan classificades i organitzades de manera accessible per al professorat.

Crec que una de les millors coses que han fet els investigadors en educació és treballar col·lectivament i fer-ho amb l'evidència generada per a observar com s'implementa a l'aula. Sabem que l'evidència ens diu com hem d'actuar i per a això necessitem veure com funciona dins de l'aula.La (R)evolució Educativa comença des de zero.

Crec que la (R)evolució Educativa comença des de zero. Procedeix de docents que usen l'evidència, saben el que funciona, confien en aquestes pràctiques, perden la por de dir "Això no funciona, així que canviaré i intentar una cosa diferent" i prenen el control de la seva professió.

 

 

Video entrevista a Kate Atkins

Saps què és l'educació basada en l'evidència i com pots implementar-la a l'aula? Recentment hem tingut l'oportunitat de xerrar amb Kate Atkins, directora de la primera Research School: la Rosendale Primary School. La Research School és una xarxa de centres educatius desenvolupada per l'Institute for Effective Education (IEE) i l'Education Endowment Foundation (EEF), amb qui EduCaixa col·labora per a oferir una àmplia varietat d'evidències educatives als docents.

A l'entrevista, Atkins parla de la complexitat de l'ensenyament, que segons ella busca assegurar-se que es prenguin les millors decisions possibles dins de l'aula. No obstant això, abans de res aprofundeix sobre un dels eixos centrals de l'educació del segle XX: la importància de les evidències. Això es deu al fet que sovint s'associen els nous mètodes educatius a modes passatgeres. No obstant això, a diferència d'altres àmbits, en educació és fonamental fer ús de les evidències per a conèixer quins mètodes educatius han resultat eficaços i quins no. Com explica Atkins, el que revela l'evidència és que la pràctica educativa s'ha d'assegurar que es codifiqui de tal manera que tot docent aconsegueixi entendre com fer-ho.

Uneix-te a EduCaixa i accedeix a entrevistes amb docents, alumnes i experts educatius sobre diferents temàtiques d'educació